Suomen Diakoniaopistossa opiskelija voi valita opintoja kampuksen tai verkkokampuksen tarjonnasta. Valinnan paikkoja on tutkinnon aikana useita. Voit opiskella omalla kampuksellasi lähiopetuksessa ja pajassa tai valita verkkokursseja opiston yhteisestä tarjonnasta. Opiskelijoiden omaSDO:ssa (kirjaudu koulun tunnuksilla) esitellään tarjontaa, johon voit ilmoittautua aikataulun mukaisesti Wilmassa kurssitarjottimella tai Opon / Omaopen kautta.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA)

Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tavoitteena on tukea ammatillista opiskelua vahvistamalla sellaisia valmiuksia, jotka mahdollistavat ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opiskelun. OPVA-opintojen tarve suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan HOKSissa.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yhteensä 35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnon osia. Opinnoista 25 osp on pakollisia, jonka lisäksi opiskelija valitsee itse 9 osp valinnaisia opintoja. Yhteisillä tutkinnon osilla varmistetaan työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot sekä valmiudet jatko-opintoihin. Yhteishaun kautta valituilla opiskelijoilla YTOt suunnitellaan yleensä valmiiksi lukujärjestykseen, kun taas jatkuvan haun opiskelijat valitsevat puuttuvia opintoja tarjottimelta.

Valinnaiset tutkinnon osat (VTO)

Valinnaisten tutkinnon osien avoitteena on lisätä tai täydentää ammatillista osaamista opiskelijan omien tavoitteiden sekä työelämästä nousevien ajankohtaisten vaatimusten mukaisesti. Valinnaisten tutkinnon osien laajuus ja määrä vaihtelee eri tutkinnoissa.

Huom! Tarjontaan voi tulla muutoksia lukukauden aikana.

Syksyn ilmoittaumisen aikataulu tulee vain omaSDO:hon!

Tutustu oman kampuksesi sekä verkkokampuksen tarjontaan:

Yhteiset tutkinnon osat ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat