Suomen Diakoniaopistossa opiskelijalla on useita valinnan mahdollisuuksia sekä erilaisia suoritustapoja. Opiskelu voi tapahtua lähiopetuksena kampuksilla tai osa kursseista on mahdollista valita verkkokampukselta. Valinnan paikat kohdistuvatkin yleensä yhteisiin tutkinnon osiin, tai ammatillisiin valinnaisiin:

  • Yhteiset tutkinnon osat (YTO) sisältyvät pakollisina ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisillä tutkinnon osilla varmistetaan työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot sekä yhtäläiset valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä, joista opiskelija valitsee valinnaisia 9 osaamispisteen verran.
    • Yhteishaun kautta valituilla opiskelijoilla YTO:t polutetaan suurelta osin suoraan heidän opintopolkuun, kun taas jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat valitsevat enemmän opintoja tarjottimelta.
    • YTOjen opiskelu SDOssa
  • Valinnaisen ammatillisen tutkinnon osan tarkoituksena on lisätä tai täydentää ammatillista osaamista haluamallasi työsaralla. Tavoitteena on, että se vastaa henkilökohtaisiin ammatillisen kasvun tavoitteisiin ja työelämästä nouseviin ajankohtaisiin, erikoistumista vaativiin haasteisiin. 

Tarjottimet aukeavat Wilmaan. Ne pyritään avaamaan lukukaudeksi kerrallaan.

Katso alta oman kampuksesi tarjonta:

Yhteiset tutkinnon osat

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Näiden lisäksi verkkokampuksella on valittavissa molemmissa jaksoissa Maailmankansalaisuus 15 osp!

Näiden lisäksi verkkokampuksella on valittavissa molemmissa jaksoissa Maailmankansalaisuus 15 osp!

Näiden lisäksi verkkokampuksella on valittavissa molemmissa jaksoissa Maailmankansalaisuus 15 osp!