Etuudet

Opiskelijan etuudet

Opintososiaalisilla etuuksilla tarkoitetaan opiskelijan opintoihinsa saamaa taloudellista tukea.

 

Opintotuki

Opintotukea kannattaa hakea sähköisesti Kelasta. Lomakkeita on saatavilla myös Kelan toimistoista sekä opintotoimistoista.
Lisätietoa opintoetuuksista saat Kelan sivuilta

 

Matkustaminen

Päätoiminen opiskelija voi hakea opiskelija-alennuksia matkustamiseen VR:ltä, Matkahuollosta tai HSL:ltä. Osa opiskelijoista on myös oikeutettu koulumatkatukeen, jota haetaan Kelalta. Lue alennukseen oikeuttavat ehdot allaolevista linkeistä.

Matkahuolto
HSL
Koulumatkatuki

 

Lisätietoja

Opintotoimistot