Seloste tietojen käsittelystä Duunittamon Tiitus -sovelluksessa

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Tiitus Group Oy

Y-tunnus: 2736664-3

Postiosoite: Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki

Rekisterinpitäjän tietosuojaseloste

Suomen Diakoniaopisto toimii rekisterinpitäjän puolesta Duunittamo -palveluun rekisteröityjen henkilötietojen käsittelijänä.

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Tiitus Group Oy

Yhteyshenkilö: Niklas Litmala, +358 44 5757358, niklas.litmala@tiitus.fi

 

Suomen Diakoniaopisto toimii henkilötietojen käsittelijänä

Henkilötietojen käsittelijä: Anna Suvilaakso, p. 050 437 3112 anna.suvilaakso@sdo.fi

Suomen Diakoniaopiston tietosuojavastaava: Marja Suur-Uski, p. 0408409184, marja.suur-uski@sdo.fi

 

KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Tietojen käsittely mahdollistaa palveluun rekisteröityneiden opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisen sekä rekrytoinnin.

Opiskelijat

Opiskelijan ilmoittamien tietojen pohjalta rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä

  • henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja henkilötunnus kansallisuus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, valokuva/video
  • työ- ja koulutushistoria, erilaiset taidot ja osaaminen
  • mahdolliset rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot ja palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • mahdolliset muut suostumuksella kerätyt tiedot.
Työantajat

Työnantajan ilmoittamat tiedot työnantajasta ja mahdollisista koulutussopimus, oppisopimus tai työpaikoista

Työnantajan ilmoittamisen tietojen pohjalta rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • työnantajan yhteystiedot, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja työnantajan yhteyshenkilöiden nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • työnantajan työtehtävään liittyvät tiedot: työtehtävä, työtehtävän tarkempi kuvaus, hakuaika
  • mahdolliset rekrytointiin liittyvät tiedot.
Suomen Diakoniaopiston henkilöstö

Niiden opettajien tiedot, jotka toimivat työnantaja rajapinnassa ja kutsuvat työnantajia palvelun käyttäjiksi tai ohjaavat opiskelijoita palveluiden käytössä tai seuraavat analysoivat palvelun käyttöä. Henkilöstöstä seuraavat tiedot:

  • Suomen Diakoniaopiston henkilöstö; työntekijän nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EUROOPAN UNIONIN JA/TAI EU:n ULKOPUOLELLE (ml. maat ja tiedon vastaanottajat)

Suomen Diakoniaopisto ei siirrä tietoja Euroopan Unionin ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

KUVAUS TOTEUTETUISTA TEKNISISTÄ JA ORGANISATORISTA TURVATOIMISTA

Palvelu toimii salatulla yhteydellä. Työpaikkatorilla olevia avoimia työpaikkoja lukuun ottamatta palveluun kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.