Vauhtia opintoihin Tsemppivaihtis-ryhmästä

Joskus käy niin, että opinnot eivät etene toivotulla tavalla eikä opintojen ohessa tarjotusta tuesta ole apua. Silloin Tsemppivaihtis voi olla ratkaisu.

Ihmisellä on  luontainen perustarve: ”halu kehittyä”. Oppimisen esteenä voi olla esimerkiksi elämäntilanne, opiskelutaitojen puutteet, opiskeluun sitoutuminen, ammatilliseen identiteettiin liittyvät kysymykset, alan valinta, päivärytmin hallinta tai tunne merkityksettömyydestä.  

Mikä silloin avuksi? Tärkein ja vaikein asia on oman tilanteen havaitseminen. Aina se ei itseltä edes onnistu. Silloin olisikin tärkeää, että lähipiiri näkisi, että opiskelu takkuaa ja ottaisi asian puheeksi. Se kertoo välittämisestä.  

Milloin Tsemppivaihtis voi olla hyvä idea?

Apua voi saada myös omasta koulusta. Suomen Diakoniaopistossa kehitettiin viime lukuvuoden aikana Tsemppivaihtis-ryhmä vastaamaan tähän tarpeeseen Helsingissä. Toteutuksen suunnitteli erityisopettaja Vesa Silander yhteistyössä opinto-ohjaajien ja esihenkilöiden kanssa.  

Vesa kuvaa Tsemppivaihtista näin: Jos tarvitset aikalisän selkeyttääksesi omaa tilannettasi, meillä Suomen Diakoniaopistossa on mahdollisuus ryhmämuotoisesti tukea opintojesi jatkumista. Ryhmässä voi opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia OPVA-opintoja, jolloin pysyt tutkinto-opiskelijana. Jos olet vakuuttunut, että tutkintovalintasi on väärä, niin ryhmässä voi opiskella myös Valma-opintoja, jolloin koulutus vaihtuu tutkintokoulutuksesta Valmaan. OPVA-opintojen ryhmätoteutuksen maksimi kesto on kuusi kuukautta opintojen aikana. Valmaan siirtyvät voivat opiskella vuoden ajan. Tarkoitus on palata tai siirtyä eteenpäin mahdollisimman nopeasti.  

Tsemppivaihtiksessa opiskelijat ovat yleensä 16-18-vuotiaita, iässä, jossa yhtä aikaa tapahtuu paljon asioita eivätkä opinnot välttämättä ole TOP3-listalla. Ryhmässä opiskelija määrittelee tavoitteet itse ja jokainen opiskelee yksilöllisesti. Tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, opiskeluun keskittyminen ja oikeisiin asioihin panostaminen. Päivittäin harjoitellaan tavoitteiden asettelua ja onnistumisen arviointia. Opettaja tukee sisältöjen ohjaamisen lisäksi arjenhallinnassa, opiskelutaidoissa, ajanhallinnassa ja opiskelujen suunnittelussa.  

Tulokset Tsemppivaihtiksen opiskelijoilla ovat olleet erittäin hyviä 

Tsemppivaihtiksen käyneistä opiskelijoista 70% on siirtynyt joko uuteen tai vanhaan koulutukseen ja 25% on siirtynyt työelämään. Tsemppivaihtis on saanut lopettaneilta yleisarvosanan 8,73/10.  Opiskelijat ovat saaneet apua esimerkiksi itsenäistymiseen ja oman suunnan löytymiseen, kuten avoimet palautteet kertovat:

” Tsemppivaihtis auttoi minua kasvamaan ja itsenäistymään vielä enemmän.” 

”Tsemppivaihtis autto paljon siinä, että saa oikeesti motivaatiota tulevaisuuden suunnitteluun ja apua siihen, mihin suuntaan kannattais lähtee, ja miten sen kautta voi edetä pidemmälle. Tsemppivaihtis anto paljon mahdollisuuksia erilaisiin kokeiluihin aloilla, ja paljon tietoa muista koulutusmahdollisuuksista” 

Jos olet kiinnostunut Tsemppivaihtiksesta, ota yhteyttä Helsingin opinto-ohjaajaan tai hakupalveluihimme. 

Kirjoittajat  

Vesa Silander, erityisopettaja 

Merja Ahtikari, koulutusjohtaja