Blogikategoria: Kohtaamisia Sovinnolla

Kohtaamisia Sovinnolla -blogissa käsitellään viikoittain Toimintakeskuksen asiakaskuntaa koskettavia, ajankohtaisia teemoja sosiaalisesta ja kansalaistoiminnan näkökulmasta.

Kohtaamisia Sovinnolla – Ohjaus positiivisuuteen

Pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on usein jonkin kriisin aikaansaama negatiivinen lumipalloefekti, jossa negatiiviset kokemukset alkavat kerääntymään hallitsemattomaksi vyyhdiksi. Tilanteen pitkittyessä negatiivisten kokemusten vyyhti alkaa vaikuttaa minäkuvaan ja sitä kautta muodostua todelliseksi elämänlaadun heikentäjäksi ja

Lue lisää

Kohtaamisia Sovinnolla – Vapaaehtoistoiminta

Viikoittain Sovinnon avoimessa ryhmätoiminnassa on mukana yli 10 vapaaehtoista. He ovat ohjaamassa ryhmissä, joissa opitaan suomen kieltä, englannin kieltä, matematiikkaa sekä tietokoneen käyttöä. Näiden tärkeiden taitojen lisäksi, jotka auttavat koulutukseen

Lue lisää