Toiminnan kehittäminen on yhteinen asia. Kaikki mukaan!

Tiistaina (24.9.) sain jälleen kokemuksen tiimityöstä ja toisilta oppimisesta – siitä, mitä se voi parhaimmillaan olla.

Kyseessä oli Jussi Pullolan (Vere Oy) fasilitoima workshop, jossa paneuduttiin kumppani- ja sidosryhmähallinnan sekä markkinointiautomaation kehittämistarpeisiin. Tavoitteellistettuna ja hyvin organisoituna, kuten mikä tapansa oppimistilanne, tämäkin työskentelytapa tuo esiin kehittämiskohteisiin liittyvät mahdollisuudet ja mahdottomuudet kattavasti ja nopeasti.

Tarve markkinoinnin sekä kumppani- ja sidosryhmähallinnan kehittämiselle tuli esille viime syksynä toteutetussa strategiatyössä. Molempien kehittämiskohteiden osalta todettiin tuolloin, että emme ole suinkaan aivan alkutekijöissä: meillä on jo nyt monia hyvin toimivia käytäntöjä, mutta ollaksemme taas piirun verran edistyksellisempiä ja tehokkaampia, on tämä havainto otettava tosissaan – ja niin me teimme.

Työskentely teeman parissa etenee prosessimaisesti: ennen workshopia haastatteluihin osallistui useita SDOn omia asiantuntijoita eri tiimeistä sekä yksi hallituksen jäsen. Workshopin jälkeen – siis vielä kuluvan syksyn aikana – on kaikilla mahdollisuus antaa oman panoksensa kehittämistyöhön.  Osallistaminen tapahtuu samankaltaisella kyselyllä, joka toteutettiin strategiatyön yhteydessä – toivotaan vähintään yhtä suurta vastausprosenttia nytkin, jotta jokaisen ääni saadaan kuuluville.

Yhteinen kehittämistyö edistää valittujen teemojen ohella myös palvelualueidemme ja tiimiemme välistä yhteistyötä, jonka kautta tulemme toisillemme entistä tutummiksi. Koen tärkeänä sen, että erilaisten työryhmien kokoonpanot ovat vaihtelevia, ja että pikkuhiljaa mahdollisimman monelle tarjoutuu tilaisuus osallistua myös ”livenä” toteutettaviin tapaamisiin. Kaikki se näkemyksellisyys ja asiantuntemus, mikä meillä on toimialaltamme ja ehkä vähän sen ulkopuoleltakin, ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi ja jalostua prosessin myötä yhteiseksi hyväksi.

Toteutamme kehittämistyön Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella.

Terveisin,

JP