SDO – uusi ja vetovoimainen oppilaitos

Kevään 2017 yhteishaku on päättynyt. Jännityksellä olemme odottaneet, löytävätkö nuoret ja heitä ohjaavat aikuiset uuden Suomen Diakoniaopiston. Kyllä vaan löysivät!

Suomen Diakoniaopiston yhteishaussa olleisiin koulutuksiin oli ensisijaisia hakijoita 1,7 ja ensi- ja toissijaisia hakijoita 3,2 yhtä valinnan aloituspaikkaa kohden. Näiden koulutustemme vetovoimaa kuvaavien lukujen taakse kätkeytyy kuitenkin merkittäviä koulutusalakohtaisia sekä kampusten välisiä ja sisäisiä eroja, kuten myös eroja edellisvuosien vetovoimalukuihin. Keskimääräisesti hyvästä tuloksesta huolimatta tarvitsemme vielä tarkempaa analyysiä mm. markkinoinnin ja koulutustarjonnan suuntaamisen tueksi.

Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen hakijamäärä laski viime vuoteen verrattuna lähes 3 400 hakijalla: ammatillisessa peruskoulutuksessa oli tänä keväänä tarjolla noin 43 900 aloituspaikkaa ja hakijoita 39 700. Ottaen huomioon tämän voimme olla kuitenkin omaan tilanteeseemme tyytyväisiä. Ja vaikka tässä vaiheessa moni aloituspaikka on jäänyt vielä täyttymättä, niin tilannehan elää vielä pitkälle syksyyn saakka, kuten tiedämme. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa on edelleenkin omat haasteensa.

Onko toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilanteesta syytä olla huolissaan hakijamäärän laskiessa? Monia huolia on – se on totta: Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut esillä kiitettävästi, mutta siihen liittyvät liian monet avoimet kysymykset ovat saattaneet herättää hakijoissa epävarmuutta. Rahoitusleikkausten on oletettu, ehkä syystäkin, vaikuttavan ammatillisen koulutuksen laatuun. Ammattikouluista valmistuvien ansiotason on kerrottu jäävän korkeakouluista valmistuneiden ansiotasoa alhaisemmaksi. Löytyvätkö selitykset lukiokoulutuksen vetovoiman kasvuun em. tekijöistä?

Osin varmasti, mutta onko myös meillä ammatillisen koulutuksen järjestäjillä itsetutkiskelun paikka? Olemmeko tuoneet riittävästi esiin ammatillisen perustutkinnon tuottamia työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia, mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin, onko koulutustarjontamme ja aloituspaikkamme oikein suunnattu jne.? Tulevaisuuteen valmistautuminen edellyttää näidenkin kysymysten yhteistä pohdiskelua.

Ammatillisen koulutuksen tilanteesta ja tulevaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan, jos me yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa luomme entistä positiivisempaa kuvaa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja teoillamme vastaamme näihin mielikuviin. Suomen Diakoniaopisto on työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen suunnan näyttäjä ja meiltä valmistuu kohtaamisen ammattilaisia – tutkinnosta riippumatta. Tämän lupaamme hakijoillemme ja yhdessä verkostojemme kanssa teemme siitä myös totta.

Rehtori, toimitusjohtaja Juha-Petri Niiranen
juha-petri.niiranen@sdo.fi

Viime vuosien aikana ammatilliseen koulutukseen hakevien osuus kaikista hakijoista on laskenut kun taas lukiokoulutukseen hakeneiden osuus on noussut. Kevään yhteishaun ensisijaisista hakijoista 54 % haki ammatilliseen koulutukseen ja 46 % lukiokoulutukseen. Edellisenä keväänä vastaavat prosentit olivat 56 % (ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneet) ja 44 % (lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneet). Perusopetuksen päättäviä hakijoita oli yhteishaussa n. 56 300. www.oph.fi