Pääkaupunkiseudun lastenhoitajakoulutus

Pormestari Jan Vapaavuori toi esille Helsingin Sanomissa 12.12.2019 varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstöä koskevan työvoimapulan Helsingissä. Vapaavuori vaatii valtiolta kiireellisiä toimia, joista yhtenä olisivat lisäaloituspaikat lastenhoitajakoulutukseen. Samalla hän haastaa valtion ja suuret kunnat laatimaan alan vetovoimaa lisäävän ohjelman.

Lähihoitajakoulutuksen ohella toinen reitti lastenhoitajan tehtäviin on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Vapaavuori mainitsee, että Helsingin kaupunki on useita vuosia hakenut turhaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon järjestämislupaa. Vapaavuoren lausumasta saa sen virheellisen käsityksen, että lastenhoitajakoulutusta ei olisi ollenkaan tarjolla pääkaupunkiseudulla.

Helsingin alueella toimii tällä hetkellä kaksi yksityistä ammatillista oppilaitosta, joiden koulutustarjontaan sisältyvät molemmat em. lastenhoitajan tehtäviin valmistavat tutkinnot: Suomen Diakoniaopisto ja Seurakuntaopisto. Jälkimmäisellä on myös lupa ruotsinkielisen tutkinnon järjestämiseen.

Suomen Diakoniaopistossa Helsingin kampuksella opiskelee tällä hetkellä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan valinneita 110 opiskelijaa. Seurakuntaopistossa vastaavaa tutkintoa opiskelee Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla yhteensä 382 opiskelijaa, joista ruotsinkielisessä koulutuksessa 32 henkilöä.

Ensi vuonna Seurakuntaopistolla on tarjolla kasvatus- ja ohjausalan tutkinnossa Helsingissä 100 ja muualla pääkaupunkiseudulla 80 uutta opiskelijapaikkaa, vastaavasti Diakoniaopistolla on noin 120 uutta opiskelijapaikkaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opiskelee Diakoniaopistolla 150 ja Seurakuntaopistolla 42 opiskelijaa, jotka tulevat saamaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden. Oman järjestämislupansa puitteissa molemmat oppilaitokset ovat järjestäneet lastenhoitajan pätevyyden tuottavaa koulutusta oppisopimusmuotoisesti useille kunnille ja kaupungeille pääkaupunkiseudulla – myös Helsingissä.

Ammatillisina oppilaitoksina yksi tärkeimmistä tehtävistämme on vastata työvoimatarpeeseen toiminta-alueillamme ja työnantajilta on tullut viestiä osaavan työvoiman tarpeesta varhaiskasvatuksessa myös meille koulutuksen järjestäjille. Olemme vastanneet tähän suuntaamalla koulutustarjontaamme yhä enemmän kasvatus- ja ohjausalalle. Olemme valmiit lisäämään kasvatus- ja ohjausalan koulutustarjontaa sekä suomen- että ruotsinkielisenä nopeallakin aikataululla ja olemme huomioineet ko. alan työvoimatarpeen ensi vuoden opiskelijavuosihakemuksissamme Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Olemme jatkossakin avoimia kaikelle varhaiskasvatuksen vetovoimaa edistävälle yhteistyölle yhdessä niin Helsingin kaupungin kuin muidenkin kunnallisten ja yksityisten palveluntuottajien, työmarkkinajärjestöjen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 

Helena Ahonen                                                                          Juha-Petri Niiranen

rehtori                                                                                         toimitusjohtaja, rehtori

Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto                                          Suomen Diakoniaopisto

 

Soili Lehtiniemi                                                                            Merja Ahtikari

koulutusjohtaja                                                                            koulutusjohtaja

Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto                                           Suomen Diakoniaopisto