Kohtaamisia Sovinnolla – Toimintakeskuksen tärkeät naiset

Viime viikkoisen naistenpäivän jälkimainingeissa on sopiva tilaisuus kertoa hiukan siitä, minkälaista työtä Sovinnon toimintakeskuksessa on naisten parissa tehty. Jo useamman vuoden ajan olemme huomioineet toiminnassamme maahan muuttaneiden naisten tarpeita ja toiveita, mille on ollut selvää tilausta etenkin Itä-Helsingissä. Toimintaan on vuosien varrella kuulunut muun muassa siivouspaja sekä yhteiskunta- ja opiskelutaitoihin keskittyvä paja, ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa, kielikahvila sekä yksilöohjausta. Näiden ohella Sovinto on tarjonnut toimintaan osallistuneille tärkeän yhteisön, johon kuulua kodin, lähipiirin ja uskonnon ulkopuolella.

 

Alun perin maahan muuttaneille naisille suunnattu toiminta käynnistyi siitä huomiosta, että Helsingissä elää paljon lapsensa kouluikään kasvattaneita naisia, joilla on vuosien kotona olemisen jälkeen halu päästä työelämään, opiskelemaan tai ylipäätänsä osallistumaan johonkin tavoitteelliseen, mielekkääseen toimintaan. Monien kohdalla haasteeksi ovat kuitenkin muodostuneet heikot opiskelu- ja tietotekniikkataidot, kokemattomuus suomalaisessa työelämässä, työnhaun mutkikkuus sekä suomen kieli, jonka osaaminen on saattanut kotivuosien aikana unohtua. Näistä syistä eteenpäin meneminen on ollut usein kovasta motivaatiosta huolimatta hyvin vaikeaa: Kun kieli- ja opiskelutaidot eivät riitä koulutuksiin pääsemiseksi ja työmarkkinat suosivat kouluttautuneita, on hankalaa löytää paikkaansa tästä yhteiskunnasta.

 

Olemme Sovinnolla halunneet tarttua tähän ja tarjota tahon, jossa jokainen voi omista lähtökohdistaan käsin kehittää osaamistaan, saada sosiaalisia kontakteja ja uutta sisältöä elämään, vahvistaa suomen kieltä sekä tukeutua työntekijöiden apuun asioissa, joihin omat taidot eivät yksin riitä. Näitä tavoitteita tukevat tällä hetkellä toimintakeskuksen avoin ryhmätoiminta (suomen ja englannin kieli, taide, liikunta, retkeily ja kokkaaminen) sekä yksilöohjaus, jossa voidaan ratkoa asioita aina Kelan päätöksistä oleskelulupa-asioihin ja henkilökohtaisen pitkäjänteisen suunnitelman tekemiseen. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön omien kiinnostuksenkohteiden ja taitojen pohjalta.

 

Vuosien varrella Sovinnon toimintakeskuksen naisasiakaskunta on monipuolistunut ja toiminnan ovat löytäneet kotiäitien lisäksi hyvin vaihtelevista taustoista tulevat naiset. Se on rikkaus ja on ollut hienoa seurata, miten erilaisista lähtökohdista ja kulttuureista tulevat ihmiset ovat löytäneet yhteisen sävelen. Olemme ottaneet myös kokeellisen, mutta tietoisen harppauksen siinä, että aikaisempien naisryhmien sijaan kaikki avoimet ryhmämme ovat liikuntaryhmiä lukuun ottamatta sekaryhmiä. Vaikka naisryhmille on ehdottomasti paikkansa, haluamme tällä ratkaisulla rohkaista maahan muuttaneita naisia toimimaan myös sekaryhmissä, kuten ympäröivässä yhteiskunnassammekin on tapana. Se tukee myös erilaisten ihmisten kohtaamisiin kannustavaa toimintaperiaatettamme, mikä on ollut Sovinnon vahvuutena jo pitkään. Sen sijaan, että maahan muuttaneet kävisivät vain maahan muuttaneille suunnatuissa toimintapaikoissa, Sovinnolla sekoittuvat kaikenlaiset ihmiset syntyperästä ja elämäntarinasta riippumatta. Sillä on vahvat edellytykset lisätä ihmisten keskinäistä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta niin miesten ja naisten kuin eri kulttuurienkin välillä, mitä olemme iloksemme myös päässeet useasti todistamaan.