Kohtaamisia Sovinnolla – Tähtäimessä hyvä elämä nuorille?

Osallistuimme viime viikolla Valtakunnallisille Työpajapäiville 2018 Jyväskylässä. Päivien anti oli puhutteleva ja inspiroiva. Etenkin Ilkka Halavan ja Frank Martelan luennot olivat vahvasti motivoivia ja palauttivat ajattelemaan asioita kauempaa kuin päivittäisessä elämässä yleensä tuppaa tekemään.

 

Nuorten työpajatoiminnassa tapaa usein nuoria, joilla on enimmäkseen huonoja kokemuksia koulusta ja opiskelusta. He eivät ole välttämättä koskaan kokeneet koulua ja siellä olevia ihmisiä ja ryhmiä omakseen. Monet ovat kokeneet kiusaamista ja syrjintää. Olen pitkään pohtinut ja keskustellut aiheesta nuorten itsensä kanssa. Mikä kouluista tekee toisille nuorille niin vieraannuttavan ympäristön? Mitä me aikuiset voisimme tehdä toisin?

 

Ilkka Halava toi tulevaisuustutkijana esiin mielenkiintoisen havainnon, joka oli tuloksena hänen tutkiessaan kouluista lähetettyjä Wilma-viestejä. Wilma-viesteistä on mediassakin ollut ajoittain kohua niiden negatiivisuuden vuoksi. Halavan havainto oli, että kouluissa, tai osalla opettajista, vaikuttaisi olevan hyvin kapea käsitys normaalista nuoresta. Että liian usein tasapäistetään, sen sijaan että kannustettaisiin luovuuteen ja nuorten omien vahvuuksien vahvistamiseen. Näin ollen osa nuorista jää ”normaaliuden” ulkopuolelle. Tulevaisuudessa meidän jokaisen erityiset vahvuudet, ovat juuri niitä asioita, jotka meidät ihmiset erottavat koneista. Näin ollen meidän tulisi niitä erityisesti vahvistaa. Muun muassa empatia, tunteet, ongelmien havaitseminen ja vuorovaikutustaidot ovat niitä taitoja, joihin koneet eivät pysty, vain me ihmiset. Työnteko tulee muuttumaan parin kymmenen vuoden sisällä niin, että koneet tekevät yksinkertaiset tehtävät, ja ihmiset monimutkaiset ja luovuutta vaativat. Ihmisten ei siis kannattaisi matkia koneita ja olla osa massaa, vaan erottua niistä omien vahvuuksiensa kautta.

 

Frank Martela, tutkijatohtori, puhui Jyväskylässä sisäisestä motivaatiosta ja hyvästä elämästä sekä onnellisuudesta. Kun työntekoa ohjaa vain ulkoinen motivaatio, kuten palkka tai status, ihminen ei koe elämäänsä onnelliseksi tai hyväksi. Tarvitaan myös sisäistä motivaatiota, joka tulee siitä, että saa tehdä sellaista työtä, jonka kokee itselleen sopivaksi ja merkitykselliseksi. Sen lisäksi ihmiselle on tärkeää olla myös muille jollain tavalla merkityksellinen, sillä ihminen on sosiaalinen olento ja kaipaa muiden hyväksyntää.

 

Työpajatoimintaan tulevista nuorista suurin osa ei ole koulussa tai työssä. Moni löytää työpajatoiminnasta paljon hyvää, kuten sen, että on paikka minne tulla ja missä saa kokeilla turvallisesti itseään kiinnostavia työtehtäviä, juuri siinä tahdissa kuin on itselleen sopivaa. Työpajatoiminnassa yhtenä tärkeimmistä asioista on yhteisö, jonne voi kokea kuuluvansa ja, jossa voi harjoitella sitä millainen itse onkaan ryhmässä. Jo nyt useimmilla työpajoilla on myös mahdollisuus suorittaa opintoja työvaltaisen oppimisen menetelmällä eli työtehtäviä tekemällä. Lähitulevaisuudessa tämä tulee mitä luultavimmin yleistymään entisestään.

 

Ville Kormilainen sekä Ilkka Halava puhuivat seminaarissa myös vallitsevasta negatiivisuudesta suomalaisessa mediassa ja somessa – kuinka me aikuiset haemme syyllisiä ja tuomme lähinnä pelkkiä epäkohtia esiin. Näinhän se on. Kehitettävää on niin monella saralla. En siis lähde ruotimaan tässä tekstissä, mistä kaikista lukuisista syistä iso osa nuorista ei kiinnity kouluun, pääse työelämään käsiksi ja löydä omaa sisäistä motivaatiotaan. Teen sen sijaan sen, että tuon esiin tässä tekstissä ne asiat, joita me kaikki nuorten kanssa työskentelevät voimme yhdessä tehdä edistääksemme kaikkien nuorten asemaa ja mahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa:

 

  1. Kohtaa nuori aidosti, ilmaise välittäväsi ja todista se sanojen lisäksi teoilla.
  2. Kuuntele aidosti ymmärtääksesi. Neuvominen ja kyseenalaistaminen ei ole kuuntelemista. Ole utelias nuoren ajatuksista. Voit myös oppia niistä itse.
  3. Tarjoa mahdollisuus. Nuoret tekevät virheitä aivan kuten me kaikki. Yksikään nuori ei ole toivoton tapaus, vaan kaikilla on monia mahdollisuuksia virheiden jälkeen. Keskustele virheistä rankaisemisen/sanktioiden sijaan/lisäksi.
  4. Näe tilastojen ja ennakkoluulojesi taakse. Minkä fiiliksen saat esimerkiksi rastatukkaisista nuorista? Romaneista? Entä jakkupukuun pukeutuvista nuorista? Tutustu nuoreen yksilönä, halua ymmärtää.
  5. Rohkaise! Joskus tarvitaan vain yksi aikuinen, joka uskoo nuoreen ja rohkaisee. Se voit olla sinä.

 

Kuten Ilkka Halava vastaa nuorille, jotka kysyvät, mitä heidän tulisi tehdä, että pärjäisivät tulevaisuudessa: Be you. The world will adjust.