Kohtaamisia Sovinnolla – Osaamisen näyttäminen pajajakson aikana yhä sujuvammaksi

Syksyn pajatyöskentelyn ollessa hyvässä vauhdissa, saimme aimoannoksen lisämotivaatiota arjen aherrukseen Valo-valmennusyhdistyksen vierailusta. Ohjaaja Anu Kettunen kertoi työpajan valmentautujille ammatillisten tutkintojen osien suorittamisesta pajajakson aikana ja millaista tukea yhdistyksestä voi siihen saada. Valo-valmennusyhdistyksellä on käytössään niin sanottu Valo-valmennusmalli, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Malli on käytössä yli sadassa organisaatiossa ympäri Suomen. 

Tutkinnon osien suorittaminen pajoilla ei tietenkään ole uusia asia vaan sitä on tehty jo vuosia ja näyttöjen suorittamisen mahdollisuutta on haluttu tarjota myös Sovinnon pajalaisille. Joillakin aloilla on kuitenkin törmätty harmittavaan haasteeseen: näyttöjen vastaanottajaa on ollut vaikea saada oppilaitoksista. Valo-valmennusyhdistyksen vuosien vaikuttamistyö on Kettusen mukaan alkanut nyt tuottaa tulosta ja yhteistyö oppilaitosten kanssa on koko ajan sujuvampaa.

Jos siis Sovinnon työpajan valmentautuja on kiinnostunut tekemään näytön, mitä konkreettisesti tapahtuu ja millaista tukea hän siihen miltäkin taholta saa?  

Kun valmentautuja on ilmaissut kiinnostuksensa näyttöjen tekemiseen, hän, Sovinnon omaohjaaja sekä Valo-valmennusyhdistyksen ohjaaja sopivat alkutapaamisen, keskustelevat tavoitteista ja selvittävät, miten ja milloin niihin on mahdollista päästä. Sitten edetään tehdyn suunnitelman mukaan: valmentautuja jatkaa työssäoppimistaan omaohjaajansa valmennuksessa sovitun ajan; näytön tekemiseksi taitoja täytyy kerryttää keskimäärin kolmesta kuuteen kuukautta. Kun osaamista on karttunut tarpeeksi, omaohjaaja ja Valo-valmennusyhdistyksen ohjaaja etsivät näytön vastaanottajan. Sovinnon toimintakeskuksen valmentautujille ja ohjaajille Valo-valmennus antaa siis tukea projektin alkuun pääsemisessä ja sen loppuun saattamisessa. 

Sovinnon kiinteistöpalvelun valmentautuja Ville* innostui Valo-valmennusyhdistyksen vierailun annista ja haluaa suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osia pajajaksonsa aikana niin paljon kuin mahdollista. “En opi koulun penkillä istumalla vaan töitä tekemällä”, hän kertoo. “Ei tulisi mitään, jos pitäisi istua kolme vuotta koulussa, mutta vuosi onnistuisi, jos muun ajan voi suorittaa työssä oppimalla”, hän lisää.  Aiemmin Ville opiskeli sähköalaa, mutta ei valmistunut koulutuksesta. Tuolloin työssäoppimista tutkintoon kuuluvien pakollisten työharjoitteluiden lisäksi oli vaikeaa saada. Villen toiveissa on, että kiinteistöpalvelualan tutkinnon jälkeen hän voisi vielä saattaa loppuun myös sähköalan opinnot näyttöjen avulla. “Työllistyminen olisi silloin varmaa”, hän tietää. 

Nyt Sovinnon pajoilla ollaan toiveikkaita siitä, että tutkinnon osien suorittaminen olisi mahdollista ja sujuvaa kaikille niille valmentautujille, jotka haluavat suorittaa näyttöjä. Samalla kun pajajaksolla tähdätään yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistumiseen ja parempiin elämänhallintaitoihin, on tärkeää, että halukkailla on mahdollisuus myös edistää opintojaan ja sitä kautta valmiuksiaan työelämään. Näyttöihin valmistautuminen ja niiden suorittaminen voivat joillekin pajalaisille olla myös tärkeitä keinoja pitää yllä motivaatiota tavoitella sitä seuraavaa steppiä.  

 

 

Työpajatoiminta on Aluehallintoviraston avustamaa nuorten työpajatoimintaa, jota määrittelee nuorisolaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285#Lidp446677296
Lisää Valo-valmennuksesta voi lukea verkkosivuilta https://valo-valmennus.fi/valo-valmennustoimintamalli/mika-valo-valmennus/ sekä https://valo-valmennus.fi/kehittamistoiminta/opikko-hanke/ 
*Valmentautujan nimi on muutettu.

 

Kiinteistöhuollon pajalla tehdään monipuolisia korjaus- ja huoltotöitä.