Kohtaamisia Sovinnolla – Ohjaus positiivisuuteen

Pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on usein jonkin kriisin aikaansaama negatiivinen lumipalloefekti, jossa negatiiviset kokemukset alkavat kerääntymään hallitsemattomaksi vyyhdiksi. Tilanteen pitkittyessä negatiivisten kokemusten vyyhti alkaa vaikuttaa minäkuvaan ja sitä kautta muodostua todelliseksi elämänlaadun heikentäjäksi ja eteenpäin pääsemisen esteeksi. 

Sovinnon toimintakeskuksen hankkeissa pyritään käytännön auttamisen lisäksi edesauttamaan positiivisten kokemusten syntymistä. Myös työpiiri-hankkeessa on usein kysymys siitä, miten saadaan työtä tai koulutusta kaipaava asiakas ymmärtämään omat mahdollisuutensa ja, jos tarvetta, näkemään itsensä positiivisemmassa valossa.  

Haasteena on hyväksyä realiteetit sellaisina kuin ne ovat, mutta silti pyrkiä auttamaan viriämään usko omiin mahdollisuuksiinsa. Patenttiratkaisuja ei ole, sillä jokaisen elämä on ainutlaatuinen. Siksi kuuntelemisen taito on tärkeä. Ilman aitoa kuulemista ja kohtaamista ohjaus oikeaan suuntaan muodostuu mahdottomaksi. 

Parhaimmillaan sopivalla ohjauksella voidaan auttaa käynnistämään positiivinen lumipalloefekti, jossa rakentavat kokemukset seuraavat toisiaan ja muodostuu eheyttävien kokemusten vyyhti. Positiivinen minäkuva luo perustan itsenäisyydelle ja mielekkäälle elämälle.  

Muutos ei ole helppo, mutta se on mahdollinen – ja se riittää meille!