Kohtaamisia Sovinnolla – mistä asioista on Toimintakeskuksen vuosi 2017 tehty?

Näin joulun ovella on hyvä hiljentyä ja vetää yhteen koko vuoden saavutuksia sekä yhdessä opittuja asioita. Tänä vuonna on tapahtunut paljon, sillä olemmehan kokeneet suuren organisaatiomuutoksen Sovinto ry:n yhdistyessä osaksi Suomen Diakoniaopistoa. Saimme myös tärkeän osan toimintaamme, etsivän nuorisotyön, aloitettua uudelleen kahden vuoden tauon jälkeen.

 

Toimintakeskuksessa on tänäkin vuonna käynyt yli 500 matalan kynnyksen toiminnan asiakasta. Osa on osallistunut työpajatoimintaan, osa avoimiin ryhmiin ja osa yksilöohjaukseen. Asiakkaamme ovat olleet taustoiltaan hyvin moninaisia, sillä toimintamme on tarkoitettu niille, jotka ovat syystä tai toisesta opiskelu- ja työelämän ulkopuolella. Meillä on ollut tilaa niin pitkäaikaistyöttömille, maahan muuttaneille, päihde- ja/tai rikostaustaisille sekä heille, jotka kaipaavat vain tekemistä päiviinsä. On meille työntekijöille suuri kunnia nähdä, miten niin monenlaisista lähtökohdista tulevat löytävät paikkansa meidän toiminnoistamme.

 

 

Tavoitteena osallisuus ja yhteisöllisyys

Työmme tavoitteena on ollut vahvistaa asiakkaidemme osallisuuden kokemusta niin omassa ympäristössään ja verkostossaan kuin yhteiskunnassa. Tavoitteisiin pääsemiseksi olemme tänä vuonna halunneet ja pystyneet tarjoamaan entistä monipuolisempaa toimintaa, joka on tukenut asiakkaidemme toimijuutta ja työelämävalmiuksia entistä vahvemmin. Meidän laatukriteeriksemme ei palvelun laadukas sisältö riitä yksinään. Lisäksi tarvitaan välittäviä ihmisiä aitoon kohtaamiseen, sillä jokainen asiakas ansaitsee tulla osaksi yhteisöä ja kohdatuksi tasa-arvoisena ihmisenä eikä pelkästään haasteidensa tai ongelmiensa kautta.

 

Olemme tänä vuonna keskittyneet parantamaan toimintamme vaikuttavuuden arviointia ja olemme siinä onnistuneetkin, vaikka parannettavaa jää vielä ensi vuodellekin. Tänä vuonna saamiemme palautteiden mukaan asiakkaamme ovat olleet erityisen tyytyväisiä siihen, miten työntekijämme ja muut asiakkaamme kohtaavat heitä. Ajattelemme, että salaisuutena tähän on vahva yhteisöllisyys, joka on meille kaikille suuri voimavara. Olemme palautteiden mukaan saavuttaneet myös sen tavoitteen, että toimintoihin osallistuvista suurin osa oppii ja saavuttaa jotakin uutta. Maahan muuttaneet naisasiakkaamme vastikään antoivat palautetta, että ovat vuoden aikana oppinut uusia, heille tärkeitä asioita, kuten suomen kieltä, englantia, matematiikan alkeita, kädentaitoja, ruoan laittoa, työnhakua ja -haastattelussa olemista, työntekijän oikeuksia sekä lastensuojeluun liittyviä asioita.

 

Myös työpajatoimintaan osallistuneista yli 90% oli sitä mieltä, että on saanut tehtävissään onnistumisen kokemuksia ja oppinut uusia taitoja! Hyvä tulos, etenkin kun ottaa huomioon, että monella on taustallaan monia epäonnistumisen kokemuksia. Yli puolet työpajalla olevista koki, että pajajakson aikana jatkosuunnitelmat ovat selkeytyneet ja tunne siitä, että voi vaikuttaa oman elämän kulkuun, on vahvistunut. Tämäkin on lyhyen, puolen vuoden ajan sisällä iso muutos.

 

Yhteen vedettynä: Parasta asiakkaidemme mielestä on ollut se, että on ollut paikka minne tulla ja jossa tavata ihmisiä samalla uutta oppien. Suurin osa asiakkaistamme koki, että heidän hyvinvointinsa on vahvistunut toimintaan osallistumisen myötä.

 

Onnistumisten ja saavutusten takana on vahva yhteisö

Mitkä asiat kaikkien näiden hyvien tulosten saavuttamisen takana oikein on? Tietysti erittäin osaava ja työhönsä sitoutunut tiimi! Meidän tiimimme kokee, että onnistumisten ja saavutusten takana on montakin asiaa – verkostojen kanssa yhteistyön tekeminen on tärkein, sillä yksin on vaikea saada mitään aikaiseksi. Oma vastuunotto ja innostus sekä arvostus omaa työtä kohtaan on myös tärkeässä roolissa. Unohtamatta sitä, että kaikki kannustamme ja luotamme toisiimme sekä teemme töitä yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin eteen. Erityisesti tänä vuonna, yhtenä avaintekijänä on ollut rohkeus muuttaa toimintaa, jotta voimme kehittyä kohti entistä parempaa potentiaalia. Näistä asioista on meidän vuosi tehty!

 

Rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta jokaiselle!

Toivottaa Toimintakeskuksen tiimi