Kohtaamisia Sovinnolla – Lasten oikeudet ovat meidän kaikkien asia

Tänään 20. marraskuuta juhlitaan lasten oikeuksien päivää. Vaikka Sovinnon Toimintakeskuksen kohderyhmänä onkin työikäiset aikuiset, on lasten oikeuksien tunnustaminen ja puolustaminen myös meidän työssämme tärkeää.

Jokainen meistä on entinen lapsi ja nuori ja jokaisella meillä on kokemus lapsuudesta.  Lapsuuden kokemukset ja muistot ovat meille kaikille tärkeitä ja niistä puhutaan päivittäin myös Toimintakeskuksessa. Monen asiakkaan muistoissa läsnä on vanhempien päihteidenkäyttö, koulukiusaaminen, köyhyys ja lastenkoti.  Tutkimusten mukaan lapsena koettu huono-osaisuus siirtyy usein aikuisuuteen ja myös eteen päin omille lapsille eikä kierrettä saada helposti katkeamaan. (ks. esim. Vauhkonen, Kallio & Erola 2017.)

Pohja tulevaisuudelle luodaan lapsuudessa ja sen vuoksi lasten oikeuksien toteutuminen pitäisi olla meidän yhteiskuntamme todellinen kärkihanke. Toimivat peruspalvelut, riittävä sosiaaliturva, lapsiperheiden tuki, ilmainen koulutus ja mahdollisuus harrastaa takaavat sen, että jokainen lapsi saa yhtäläiset eväät elämään.

Kaikki yhteiskunnassamme tehdyt päätökset vaikuttavat välillisesti myös lapsiin. Kun lomarahoista leikataan, työttömyysturvan ehtoja kiristetään tai pääsy sosiaalityöntekijälle tai lääkärille vaikeutuu – vaikuttaa se väistämättä myös lasten elämään. Sovinnon Toimintakeskuksessa yritetään paikata ja täydentää niitä aukkoja, joita yhteiskuntamme jättää ja tukea niitä aikuisia, joiden oikeudet eivät ole lapsina ja nuorina toteutuneet. Työmme on tärkeää ja merkityksellistä, mutta ihannemaailmassa tällaiselle työlle ei olisi tarvetta.

Tehdään viisaita päätöksiä ja pidetään lapsistamme huoli (niistä entisistä, nykyisistä ja tulevista).

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää!

 

 

 

Lasten oikeudet: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimus-lyhennettyna/

Vauhkonen, Teemu; Kallio, Johanna; Erola Jani 2017, Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa (501-512). Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):5. (https://julkari.fi/bitstream/handle/10024/135433/YP1705_Vauhkonenym.pdf?sequence=2)