Kohtaamisia Sovinnolla – Etsivä nuorisotyömme mukana NEET-nuorten hyvinvointia tukemassa

Etsivä nuorisotyö on ollut tärkeässä asemassa tänä vuonna, kun tutkittiin ilman työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista Nuorisobarometrin erillisnäytteellä. Nuorisobarometri on Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaistava tutkimus, joka seuraa suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita vuosittain. Tutkijoiden tiedossa on ollut, etteivät tutkimukset välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia tai syrjäytyneitä nuoria.  Tällä kertaa apuun pyydettiin etsivää nuorisotyötä, jonka tehtäväksi annettiin etsiä vastaajiksi niitä nuoria, jotka ovat aidosti työn ja koulutuksen ulkopuolella (NEET-nuoret*). Etsivien nuorisotyöntekijöiden avustuksella saatiin vastauksia niiltä nuorilta, joita on ollut aiemmin vaikea tavoittaa tavanomaisilla kyselytutkimuksilla. 

 

Tutkimuksen tulokset eivät yllättäneet etsivän nuorisotyöntekijöitä, vaikka mediassa tuloksia kuvattiin hätkähdyttäviksi. NEET-nuorten eriarvoisuus ja huonovointisuus näkyivät tutkimuksen tuloksissa selvästi, kun tuloksia verrattiin perusotokseen. Palveluiden ulkopuolella olevat nuoret kokevat yksinäisyyttä, turvattomuutta ja epätoivoa selviytyessään tämän päivän haasteista, kuten etsivät nuorisotyöntekijät ovat nuoria kohdatessaankin havainneet. Nuoret tarvitsevat aikuisia, jotka välittävät sekä tukea ja ohjausta arkielämän asioissa ja elämän uudelleen kokoamisessa. Etsivä nuorisotyö pyrkii vastaamaan haasteisiin nuorten ehdoilla ja vapaaehtoisuus on suuressa osassa luottamusta saavuttaessa. Nuorten kanssa tehty yhteistyö ja asiakasprosessit voivat joskus olla pitkäkestoisia ja nuori voi tarvita aikuisen tukea monessakin elämän eri vaiheissa.

 

Yle kiinnostui tutkimuksen tuloksista ja halusi tuoda esiin enemmän etsivää nuorisotyötä sekä haastatella etsivän nuorisotyön asiakkaita. YLEn toimittaja ja kuvaaja ottivat yhteyttä Sovinnon kampuksen etsivään nuorisotyöhön ja tekivät jutun Ylen uutislähetykseen.

 

Kuva 1. Kaksi nuortamme kertoivat kuvausryhmälle oman tarinansa, joissa etsivällä nuorisotyöllä on ollut merkitys.

 

YLE haastatteli myös Sovinnon kampuksen Toimintakeskuksen tiimipäällikkö (etsivän nuorisotyön lähiesimies) Katariina Hautsaloa, jolla on kaiken muun osaamisen lisäksi myös oma työkokemus etsivänä nuorisotyöntekijänä.

 

Kuva 2. Vaikka Yle pääsi yllättämään nopealla aikataululla, Katariina osallistui haastatteluun ja kertoi Toimintakeskuksen toiminnasta.

 

YLEn toimittaja kiinnostui Sovinnon kampuksen toiminnasta ja he viihtyivät pidempäänkin pienkonekorjaajien koulutuslinjalla.

 

Kuva 3. Innokas ja osaava kouluttaja Markku Mäenpää ja YLEn kuvaaja.

 

Me etsivässä nuorisotyössä pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan nuorten palveluihin ja yhteiskunnan rakenteisiin tuomalla esiin myös haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten kokemuksia. Olemme tyytyväisiä siitä, että nuorten tilanne tulee nyt realistisemmin ja toivottavasti myös äänekkäämmin kuuluviin tuoreen tutkimuksen myötä. Tutkimus jatkuu edelleen ja toivomme, että tulokset otetaan nyt aidosti huomioon nuoria koskevissa päätöksissä.

 

YLEn uutislähetykseen tästä. (Uutinen kohdassa 12:28)

Lisätietoja SDOn etsivästä nuorisotyöstä nettisivuiltamme tästä.

*NEET (engl. Not in Employment, Education or Training)