Kinestetiikkaa maailmalla – lehtori Kirsi matkasi Sveitsiin

Lehtori Kirsi Myller-Pirinen tutustui svaitsiläiseen kinestetiikan koulutukseen.

Sveitsin Kinaesthetics-yhdistyksessä kouluttajakokelaiden kanssa. Kuvassa: Marcel Schlecht, Päivi Dyster, Katja Juntunen, Kirsi Myller-Pirinen ja Erich Weidmann.

 

”Pääsin tutustumaan Sveitsin kinestetiikkakoulutukseen sekä käytänteisiin viikon ajan kesäkuussa 2022.  Olen Suomen Diakoniaopiston lehtori ja toimin myös kinestetiikkakouluttajana.

Tein matkan yhdessä Savon ammattiopiston lehtoreiden Päivi Dysterin (kinestetiikkakouluttaja) ja Katja Juntusen (kinestetiikka tutori) kanssa. Matkanjohtajana meillä oli terveystieteiden tohtori ja dosentti, kinestetiikkakouluttaja Virpi Hantikainen, joka on asunut Sveitsissä lähes 30 vuoden ajan.

Aina osa hoitoalan tutkintoa

Sveitsissä kinestetiikka kuuluu pakollisena oppiaineena hoitoalan tutkintoihin kaikilla tutkinnon asteilla. Matkan tavoitteena oli tutustua työpaikkoihin, oppilaitokseen sekä Sveitsin kinestetiikkakoulutukseen. Yksi tavoitteemme oli miettiä yhteistyötä Sveitsin kinestetiikkatoimijoiden ja Suomen oppilaitosten välillä.

Maanantaina vierailimme Lindenfeldin hoitokodissa, joka on kinestetiikan laatuyksikkö. Kinestetiikkakouluttaja Barbara Maier esitteli talon kinestetiikkakonseptia, ja pääsimme käymään kaikissa yksiköissä.

Talon uusin osa oli juuri valmistunut. Se on rakennettu muistisairaille asukkaille, ja he saavat liikkua siellä vapaasti, sisällä ja ulkona. Lukittuja tiloja ei ole lainkaan. Asukkaiden liikkumista tuetaan kaikin keinoin. Asukkaiden ulkoilua varten on mukavat istuinryhmät katetulla terassilla ja mutkitteleva kävelyreitti, jonka varrella on kukkaistutuksia ja kotieläimiä.

Lepohetkiä voi viettää oman huoneen lisäksi myös yhteistiloissa, esim. suurten maisemaikkunoiden ääressä tai lattiallakin saa ottaa päiväunet. Eurooppalaiseen tapaan asukkaille ja kuntoutuksessa oleville on erilaisia ammehoitoja, hierovia tuoleja ja painopeittoja. Myös hoivakodin kissat osallistuvat hoitotyöhön.

Tiistaina vierailimme St Gallenin Institute of applied nursing science -oppilaitoksessa, joka kouluttaa sairaanhoitaja. Virpi Hantikainen on toiminut oppilaitoksessa useiden vuosien ja ajan ja tekee tiivistä yhteistyötä professoreiden Heidrun Gattingerin ja Andrea Brennerin kanssa. Heidän kanssa keskusteltiin kinestetiikan sisällyttämisestä sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin Suomessa ja Sveitsissä. Yhdessä todettiin se, että myös Suomen mallista olisi paljon hyötyä Sveitsissä, ja yhteisiä projekteja toivotaan.

Keskiviikkona saimme osallistua Sveitsin Kinaesthetics-yhdistyksessä sveitsiläisten kouluttajakokelaiden kanssa kinestetiikan koulutukseen.

Kouluttajien ohjaajina toimivat sveitsiläiset Marcel Schlecht ja Erich Weidmann.

Lindenfeldin hoitokodissa. Kuvassa Katja Juntunen, Kirsi Myller-Pirinen, Barbara Maier, Virpi Hantikainen ja Päivi Dyster
Lindenfeldin hoitokodissa. Kuvassa Katja Juntunen, Kirsi Myller-Pirinen, Barbara Maier, Virpi Hantikainen ja Päivi Dyster

Kokemusten vaihtoa puolin ja toisin

Kokemusten vaihto maidemme välillä oli antoisaa. Yhdessä todettiin, että Suomessa on hyviä asioita, joista sveitsiläiset voivat kinestetiikan saralla hyötyä: esimerkiksi hoitajien ja fysioterapeuttien yhteistyön lisääminen. Yhteistyökuvioita kehitellään ja Erich Weidmann on lupautunut vierailulle ja kouluttamaan Suomeen syksyllä 2023.

Torstaina tutustuttiin Sveitsissä kaksi vuotta sitten hyväksyttyyn kinestetiikan asiantuntijan ammattitutkintoon (Berufsprüfung SpezialistIn für angewandte Kinästhetik). Ammattitutkinnon hyväksyminen sveitsiläiseen tutkintojärjestelmään oli suuri virstanpylväs, jonka eteen Sveitsin Kinestetiikkayhdistys teki paljon töitä. Tällainen tutkinto puuttuu Suomen koulutusjärjestelmästä. Sille olisi tarvetta.

Perjantain ohjelmassa oli tutustuminen Zürichiin, joka on Sveitsin suurin kaupunki ja maan talouselämän keskus. Vierailimme muun muassa kulttuurihistoriallisessa Landesmuseumissa, jossa on monipuolinen näyttely Sveitsin historiasta ja kulttuurista, ja käytiin Badeissa kulttuurikävelyllä Limmat-joen varrella.

Viikko Sveitsissä oli todella antoisa ja ajatuksia herättävä ja haluan kiittää siitä kaikkia, jotka mahdollistivat matkan. Virpi Hantikaiselle kuuluu erityiskiitos, ilman hänen panostaan ei matka olisi toteutunut. Lisäksi pääsimme vierailemaan hänen kodissaan ja nauttimaan perheen vieraanvaraisuudesta. Sveitsissä on korkeatasoinen terveydenhuolto ja koulutus. Oli hienoa nähdä, miten kinestetiikka ja sen soveltaminen näkyy toiminnassa. Lisäksi sveitsiläisten avuliaisuus, kohteliaisuus, vieraanvaraisuus, ympäristön siisteys, julkisen liikenteen täsmällisyys ja toimivuus ovat huippuluokkaa ja tekivät suuren vaikutuksen.”

Kirjoittaja: Kirsi Myller-Pirinen, Suomen Diakoniaopisto