Kesän kynnyksellä

Touko-kesäkuun vaihde on ollut juhlantäyteistä aikaa. Suomen Diakoniaopiston (SDO) viideltä eri kampukselta on valmistunut yhteensä 460 hyvinvointi- ja palvelualan osaajaa sekä 100 opiskelijaa, jotka ovat hakeneet suuntaa ammatinvalinnalleen valmentavista koulutuksista. Lisäksi kevään aikana on erilaisille lyhytkursseille, henkilöstökoulutuksiin sekä hankkeisiin ja työpajapajatoimintaan osallistunut iso joukko itsensä ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

Jokainen heistä samoin kuin heitä ohjanneista opettajista, opiskeluvalmentajista ja työpaikkaohjaajista ansaitsee suuret kiitokset ja onnentoivotukset – kiitos ja onnea! Kiitoksensa ovat ansainneet myös opistomme muu henkilöstö samoin kuin opintonsa päättäneiden läheiset. Yhteistyön voima ja merkitys on tullut todistetuksi jälleen kerran.

Kevään aikana opintonsa päättäneet ovat aloittaneet opinnot joko Helsingin tai Oulun Diakoniaopistossa, Lahden Diakonian instituutissa tai Sovinto ry:ssä ja saaneet todistuksensa Suomen Diakoniaopistosta. Historian kirjoihin tämä joukko tulee jäämään ensimmäisinä tästä oppilaitoksesta valmistuneina. Nyt valmistuvien tai opintonsa päättävien kohdalla tämä muutos ei ole ehtinyt konkretisoitua juurikaan muutoin kuin SDO:n leimana todistuksessa, mutta heidän jälkeensä tulevien opiskelijoiden opintopolkuun se vaikuttaakin jo enemmän tarjoten muun muassa lisää mahdollisuuksia yhteisiin opintoihin, laajempaan valinnaisten opintojen ja työssäoppimisen paikkojen tarjontaan jne. Nyt tutkinnon suorittaneiden ammatilliset valmiudet pohjaavat pitkälti em. itsenäisissä oppilaitoksissa sekä niiden taustasäätiöissä tehtyyn arvokkaaseen työhön ja siitä Suomen Diakoniaopiston on ollut hyvä jatkaa.

Ammatillinen koulutus elää parhaillaan lähihistoriansa suurimman murroksen ja uudistumisen aikaa: puhutaan ammatillisen koulutuksen reformista, jonka myötä rajat nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä poistuvat, siirrytään yhteen tutkintojen suorittamistapaan, oppilaitosmuotoisen opiskelun osuus vähenee ja sen sijaan työpaikalla tapahtuva oppiminen sekä muut, mm. digitalisaatioon perustuvat oppimismenetelmät lisääntyvät. Osa reformin suuntaviivoista on jo tätä päivää, mutta vain osa – iso harppaus on vielä edessäpäin. Työelämän yhä nopeammin muuttavat osaamisvaatimukset ovat merkittävä uudistumisen vauhdittaja, mutta uudistumiseen on myös valtava sisäinen palo. Strategiansa ja arvojensa mukaisesti Suomen Diakoniaopisto haluaa olla rohkeasti mukana kehittämässä ammatillista koulutusta ja työelämää sekä niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin hyvinvointia.

Valmistuneet lähihoitajat, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat, lastenohjaajat ja kodinhuoltajat sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suorittaneet tulevat olemaan kentällä kumppaneitamme niin reformin kuin hyvinvoinninkin edistämisessä. Toivon, että olemme voineet antaa hyvän mallin koulutuksen ja työelämän välisestä yhteistyöstä sekä välittää arvomme osaksi ammattitaitoa.

Sinulle, joka nyt valmistut ja olet siirtynyt tai siirryt pian työelämään, toivon työniloa ja jaksamista! Sinulle, joka olet jäänyt tai jäät hieman myöhemmin lomalle, toivon rentouttavia lomapäiviä!

 Aurinkoa ja sadetta – sopivasti jokaiseen makuun!