Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kiinnostaa nuoria

Tänä keväänä yhteishaun ensisijaisista hakijoista 52 prosenttia haki ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon. Viime keväänä ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 54 prosenttia ja lukioon 46 prosenttia hakijoista.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 37 750 hakijaa eli noin 1900 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla 41 900.

Myös Suomen Diakoniaopiston yhteishaun hakijamäärä oli hieman viime vuotta alhaisempi. Yhteishaussa mukana olleisiin tutkintoihin haki yhteensä 1 489 henkilöä, joista ensisijaisia hakijoita oli 481. Aloituspaikkoja yhteishaussa on tarjolla yhteensä 380. Ensisijaisia hakijoita oli siten 1,3 yhtä aloituspaikkaa kohden. Vuoden 2017 vastaava vetovoimaluku oli 1,7.

Eroa selittää lähinnä se, että tänä vuonna yhteishaussa oli tarjolla edellisvuotta enemmän ylioppilaspohjaisten koulutusten aloituspaikkoja, mutta ylioppilaat näyttäisivät kuitenkin suosivan jatkuvaa hakua yhteishaun sijaan.

Ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli kaikkein eniten Alppikadun kampuksella alkavaan peruskoulupohjaiseen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Määrä oli peräti 5 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Vastaavasti Alppikadun kampuksen tarjonnassa olevaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakevien määrä laski selvästi. Myös Lahdessa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kiinnosti hakijoita: ensisijaisia hakijoita oli lähes kaksi (2) yhtä aloituspaikkaa kohden.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto SKY-Opiston kampuksella kiinnosti hakijoita saman verran ensisijaisten hakijoiden määrän olleessa kaksi (2) yhtä aloituspaikkaa kohden. Määrä on edellisvuosia pienempi, mikä selittynee alan koulutustarjonnan lisääntymisellä.

Oulun kampuksen sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen ja ohjauksen perustutkintoihin hakijoita oli tasaisesti vetovoimaluvun ollessa noin 1,3 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto oli tarjonnassamme ainoa, jossa yhteishaun vetovoimaluku jäi alle yhden.

Jatkuvan haun kautta eri perustutkintoihin hakeutuneita on 1 100, kun aloituspaikkoja on tällä hetkellä tarjolla noin 320. Suuri hakijamäärä kertoo siitä, että ammatillista perustutkintoa suorittamaan hakeutuu edelleen paljon aikuisia. Strategiamme mukaisesti perustutkintotarjonnastamme kuitenkin noin 60 % on kohdennettu peruskoulun päättäneille ja siitä pidämme kiinni jatkossakin. Aiemman toisen asteen tutkinnon suorittaneille ja muulle varttuneemmalle väestölle on tarjolla oppilaitosmuotoisen koulutuksen lisäksi muita vaihtoehtoja, kuten oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, rehtori
Juha-Petri Niiranen
juha-petri.niiranen@sdo.fi
puh. 040 174 5384