KÄÄK! Korona vei DuunittamoTori -rekrytapahtumat verkkoon, mutta se kannatti!

Alkuvuodesta järjestetään eri oppilaitoksissa ja messualueilla useita ura- ja rekrytointitapahtumia. Myös SDO:n eri kampuksilla kutsutaan perinteisesti oppilaitoksen tiloihin eri alojen työnantajia ja opiskelijoita verkostoitumaan DuunittamoTorille.

Koronatilanne pakotti järjestäjiä miettimään uusia kohtaamistapoja, ja rekrytointitapahtumat jouduttiin siirtämään opetuksen ja muun elämän tavoin verkkoon. Alkusyksystä 2020 tapahtuman suunnittelijoilla oli paljon kysymyksiä, kun virtuaalisten massatapahtumien järjestämisestä verkossa oli vielä verrattain vähän kokemusta, ja asiaa pähkäiltiin joukolla usean oppilaitoksen uraverkostossakin.

Kun mielessä on perinteinen rekrytointitapahtuma, joka pursuaa kohtaamisia, puheensorinaa, karkkeja, tiivistä tunnelmaa ja konkreettisia esitteitä, jo alusta asti ymmärrettiin, ettei samaa pysty saavuttamaan virtuaalisella tapahtumalla. Mikä olisi sitten tällaisen tapahtuman anti? Onneksi päätettiin kuitenkin kokeilla!

kuva: Virtuaalinen oppimisympäristö, Pixabay

Alakohtaisia tapahtumia tutussa virtuaalisessa ympäristössä

Helsingin kampuksella päädyttiin jakamaan tapahtumat alakohtaisiksi ja ensimmäisinä tapahtumina järjestettiin tammikuussa 2021 DuunittamoTori SOTE ja DuunittamoTori Kasvatus, muiden alojen tapahtumat (puhdistus-, ravintola-, ohjausala) tulossa myöhemmin. Nämä tapahtumat päätettiin järjestää opiskelijioille tutussa virtuaalisessa Elli-luokassa (Moodle Collaborate) massatapahtumana, joka mahdollistaa yli 200 opiskelijan liittymisen linjoille.

Virtuaaliselle DuunittamoTorille asetettiin uudenlaisia tavoitteita: tarjotaan opiskelijoille laadukas ja informatiivinen tilaisuus, jonka aikana he saisivat tietää heille olennaisia asioita useasta alan työnantajasta. Yrityksiä pyydettiin lyhyissä puheenvuoroissa esittämään toimintaa sekä kertomaan, millä osaamisella heille voi päästä töihin. Saimmekin kuulla erittäin kiinnostavia ja hyvin valmisteltuja esityksiä, joita täydensi usein videot. Vuorovaikutusta tuettiin chat-toiminnolla, padlet-alustalla ja jättämällä tilaa kysymyksille.

Järjestäjien jännitys oli huipuissaan ennen ensimmäistä virtuaalista DuunittamoToria, mutta kaikki sujui lopulta hyvin ja molemmat tilaisuudet onnistuivat ilman isompia teknisiä ongelmia. DuunittamoTori SOTEen osallistui 9 yritystä ja DuunittamoTori Kasvatukseen 7 yritystä. Opiskelijoita oli linjoilla n. 100-200. Videotallenteet tilaisuuksista on katsottavissa myöhemminkin opiskelijoiden oma.sdo.fi -sivulta (Urasuunnittelu & Työnhaku osioista), ja niitä voi hyödyntää uraohjauksessa.

“Lämminhenkinen, ytimekäs, selkeä ja informatiivinen tilaisuus”

Kun virtuaalisesta tilaisuudesta saa työnantajalta palautetta “lämminhenkinen tilaisuus” ja “järjestelyt ja vastuut järjestäjien osalta toimivat moitteettomasti”, voi kokea, että monessa asiassa on onnistuttu. Opiskelijat kiittelivät työantajien selkeitä esityksiä. Positiivista palautetta tuli myös siitä, että oli mahdollisuus kysyä epäselviä asioita padletin ja chatin kautta, ja järjestäjät lukivat kysymyksiä, koska kynnys avata oma mikrofoni massatapahtumassa on monella tosi korkealla. Joku opiskelijoista totesi, että virtuaalinen rekry toimi jopa paremmin kuin fyysinen tapahtuma viime vuonna. Nyt oli tilaisuus keskittyä kuuntelemaan ja sai monipuolisesti tietoa useasta alan työnantajasta.

Jäimme järjestäjinä miettimään, kuinka paljon aitoa vuorovaikutusta ja tiedonsaantia lopulta tapahtuu sinänsä tunnelmaltaan innostavassa fyysisessä massarekrytapahtumassa? Jääkö lopulta tiedon saaminen esitteen lukemisen varaan, joka saattaa unohtua laukun pohjalle? Kuinka moni aidosti verkostoituu massatapatumassa? Jääkö käteen oikeasti tietoa yrityksestä vai pelkkiä namuja ja heijastimia?

Ehkä koronan jälkeisessäkin maailmassa on tilaa virtuaalisille rekrytapahtumille?

 

Rekryterveisin:

Anna Suvilaakso, Katja Stigzelius, Marjo Halmes (Ura- ja rekrytointipalvelut DuunittamoJatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen -hanke) 

Mari Sarna (Työelämäpalvelut)