”Give VET mobility a fresh boost” Erasmus + kontaktiseminaari Kölnissä

Osallistuimme HDL Hoiva Oy:n  asumis- ja päihdepalvelun yksikönjohtaja  Anna-Liisa Arjaman kanssa  ”Give VET mobility a fresh boost ” kontaktiseminaariin Saksassa 13.-15.6.  Seminaari oli suunnattu Eurooppalaista yhteistyöhanketta (Erasmus+ Ka1 tai KA2) suunnitteleville, ammatillisen koulutuksen sektorilla toimiville organisaatioille, joilla ei vielä ole tiedossa kumppaniorganisaatioita mahdolliseen hankkeeseen. Erasmus+ -ohjelman kansalliselta toimistolta (OPH:lta) haimme seminaariin osallistumiseen  apurahaa, joka meille myönnettin. Saksan kansallisen toimiston sivuilta löytyy kooste seminaarista englanniksi.

 

Osallistujat Komed Media-parkin portailla.

 

Etukäteen suunnittelimme posterin, jolla esittelimme HDL:n ja SDO:n opiskelijayhteistyötä.

Anna-Liisa ja Hoiva:n yksiköt ovat aina olleet valmiita auttamaan, kun olen etsinyt esimerkiksi Suomeen tuleville opiskelijoille työssäoppimispaikkaa tai pyytänyt HDL:n monipuolisen toiminnan esittelyä kansainvälisille vieraille. Yllätykseksemme Ansku olikin ainoa työpaikkojen edustaja seminaarissa, mutta hän ”löysi paikkansa” siellä nopeasti.

 

Tuloiltana jokainen esitteli omaa oppilaitostaan ja tarjosi pikkusyötävää/juotavaa omasta maastaan. Tämä oli sekava osuus ohjelmasta: meillä Anskun kanssa eri aika ja paikka esittelylle, eikä muiden esittelyjä ehtinyt montaa kiertää.

 

 

Erasmus+ kontaktiseminaariin osallistui lähes 80 ammatillisen koulutuksen ammattilaista Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Ranskasta ja Saksasta, mikä loi hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien hankekumppanien löytämiseen.  Meitä suomalaisia oli yhteensä yhdeksän.

 

Suomalaiset osallistujat minun vasemmalla puolella Terhi Haapala (Sedu, Seinäjoki) ja minun jälkeen: Natasha Skog (Koulutus kuntaytymä Kokkola), Christian Mikander (Prakticum, Helsinki), edessä Annele Heikkilä (OPH), Marja-Terttu Viitala (Sedu, Seinäjoki), Vesa Laakso (Nova Talent, Turku), Mikko Hankaniemi (Koulutus kuntaytymä Kokkola) ja Anna-Liisa Arjama (Hoiva Oy)

 

EU lisää Erasmus-tukea ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeille 40 prosenttia lähivuosina. Meitä kehotettiin olemaan rohkeita hankeideoinnissa ja luomaan yhteyksiä monipuolisesti. Ryhmä oli suuri, joten ensimmäisenä päivänä ”suppiloitiin” ihmisiä, jotta samasta asiasta kiinnostuneet löytäisivät toisensa ja voisivat ideoida yhteisiä hankkeita. Osallistujat pikkuhiljaa jakaantuivat esimerkiksi terveys-ja sosiaalialan,  kaupallisen tai markkinoinnin ryhmiin.  Toisen seminaaripäivän loppupuolella olimme löytäneet yhteistyökumppaneita ja hahmotelleet sopivan idean mahdolliselle yhteistyölle.

Ansku suunnitteli yhdessä saksalaisen, norjalaisen ja kaukaa Ranskan Guineasta tulleiden opettajien kanssa opiskelijavaihtoa asumispalveluihin. He löysivät  yhteisen tarpeen kehittää opiskelijaohjausta työssäoppimisjaksoilla. He ideoivat työpaikkaohjaajien valmiuksien kehittämistä vertaisoppimalla: aluksi kaksi opiskelijaa Saksasta tai Norjasta tulisi kahden viikon työharjoitteluun Hoivan asumispalveluihin. Majoitus voisi tapahtua Sanervakodin yhteisössä. Kun opiskelijat palaisivat kotimaahansa menisi heitä ohjannut / ohjanneet työntekijät mukaan opiskelijan seuraavalle harjoittelujaksolle hänen kotimaahansa.

 

Ideointia työelämävaihtoon, Anskun lisäksi hänen vas. puolella Sandra Macabe Ranskan Guineasta. Anskun oikealla puolella Christel Kirkoeen Norjasta ja Kristina Pyka, Saksasta.

 

Anskun pohdintaa: Mitä työelämävaihdolla voitaisiin saavuttaa?

”Tärkeimpänä asiana on antaa työntekijöille inspiroiva mahdollisuus tutustua eri maiden palvelujärjestelmiin, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Opiskelijan kohtaaminen ensin omalla työpaikalla ja sen jälkeen hänen kotimaassaan on hieno mahdollisuus myös ystävystyä ja verkostoitua uudella tavalla. Organisaatiota kehitetään usein palvelutuotannon tarpeita ajatellen ja niin tapahtuisi tässäkin hankkeessa, mutta välillisesti eli kehittämällä työntekijän ohjaamistaitoja. Suomessa toteutettu toisen asteen koulutuksen reformi on eurooppalaisittain jopa vallankumouksellinen ja ulkomaan vaihto saattaisi olla hyvä tapa ymmärtää reformin mahdollisuudet niin opiskelijalle, työntekijälle kuin organisaatiolle.

Sote-uudistuksen tavoite on potilaan tai palveluiden käyttäjän roolin muuttuminen. Tämä kannustaa palveluntuottajia kehittämään toimintaansa uuteen, rohkeaan ja asiakkaan tarpeista lähtevään toimintaan. Ei riitä, että palvelut muuttuvat. Toisen asteen opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja opiskelijat ovat myös linkki tulevaisuuteen ja ajassa elämiseen. Työelämävalmiuksien ja opiskelijaohjauksen kehittäminen lienee hyvä tapa uudistaa organisaation toimintakulttuuria.”

Perjantain työskentelyä vapaasti, ennen viimeisiä esityksiä.

 

Minun tavoitteena oli löytää  kumppaneita KA2- hankesuunnitelmaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisesta positiivisen pedagogiikan keinoin.

Yhteistyöstä jo ennen seminaaria on sovittu Etelä-Ranskan kanssa. Hankkeessa mukana olisi  Lycée agricole privé BeauSoleil : https://www.leap-beausoleil.fr

Kölnin seminaarissa löysin meidän hankeideasta kiinnostuneet oppilaitokset Norjasta, Tanskasta ja Saksasta.

Norjassa  yhteyshenkilönä on  Tone Lise Ludvigsen,  Melhus Upper Secondary School: https://web.trondelagfylke.no/melhus-videregaende-skole

Tanskassa yhteyshenkilönä  Lotte Agerbo ja oppilaitos on The Basic Health Care College Fredericia-Vejle-Horsens: https://www.sosufvh.de

Saksassa  Fachakademie-für-Heilpädagogik Regensburg, jonka  yhteyshenkilönä Petra Werner: https://www.fachakademie-fuer-heilpaedagogik.de/

Yhdessä haluamme vertailla kumppanioppilaitosten käytäntöjä Euroopassa, miten siellä toteutetaan positiivista pedagogiikkaa ja millaista vaikuttavuutta positiivisen pedagogiikan menetelmillä on ollut erityistä tukea tarvitsevien koulutuksessa? Mitä ovat kumppanioppilaitosten toimivat käytännöt työpaikoilla tapahtuvan oppimisen edistämisessä sekä osatyökykyisten henkilöiden valmentamisessa työelämään? Hankeen tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Nämä olisivat lyhyitä jaksoja ohjaajan/tukihenkilön kanssa, työpaja tyyppisiä tapaamisia vuorotellen kussakin maassa.

Seuraava Erasmus + KA2 hankehaku on kevättalvella 2019, joten ehdimme nyt rauhassa suunnitella hanketta, jossa koordinoinnista vastaisi SDO. Seminaarin jälkeen olemme jo koko ryhmä keskustelleet sähköpostin välityksellä. Ranskan sekä Satun& Miian kanssa pidimme juhannuksen jälkeen skype-palaverin uusista mahdollisista hankekumppaneista. Heistä nämä oppilaitokset olivat myös kiinnostavia hankekumppaneita.

SDO vietti samaan aikaan kesäpäiviä Nurmijärvellä, sieltä harmitti lähteä kesken pois. Olen kuitenkin tyytyväinen, että pääsin mukaan Kölniin solmimaan uusia suhteita ja vahvistamaan SDO:n kuulumista Erasmus + perheeseen. Kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuus täytyy ammatillisessa oppilaitoksessa olla tarjolla opiskelijoille sekä myös henkilökunnalle. Siihen nämä hankkeet tarjovat taloudellisia mahdollisuuksia.

Kiitos & Danke myös Anskulle loistavasta seminaari-seurasta!