Elokuu, eikä mitään uutta?

Elokuu, eikä mitään uutta? Työpaikan avaimet eivät löytyneetkään sieltä ”varmasta tallesta”, sähköpostin salasana on jokavuotiseen tapaan hukassa. Hämmennys ja pieni hapuilu uuden lukuvuoden alussa kuuluu asiaan, ja niin kuin olemme iltapäivälehdistä lukeneet, niin tällainen nollaaminen on vain terveellistä ja merkki onnistuneesta lomailusta.

Maailma ei tullut valmiiksi ennen lomille lähtemistä. Ja jos jostakin siltä tuntui, niin kesän aikana on kuitenkin tapahtunut yhtä sun toista, mikä saa meidät pysymään virkeänä syyskauteen siirryttäessä. Toimialallamme ehdottomasti merkittävin tapahtuma oli ammatillisen koulutuksen lain hyväksyminen 30.6.2017. Tämä varmistaa reformin toteutumisen ja jo parisen viikkoa ennen lain hyväksymistä Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti uusien järjestämislupien hakuprosessin. Kesän mittaan mm. sosiaalisessa mediassa keskusteltiin vilkkaasti uudesta laista ja koulutusreformista – jossain määrin niiden merkitystä kyseenalaistaenkin. Myös meillä SDO:ssa teemaan tullaan paneutumaan heti lukukauden alusta kaikilla mahdollisilla foorumeilla ja syksyn aikana valmistaudumme uuden lain ja sitä seuraavien uudistusten toimeenpanoon. On ehkä hyvä kuitenkin nostaa esiin keskeisimmät uudistukset muistin virkistämiseksi:

  • jatkossa ammatillista koulutusta säätelee yksi laki (aiemmin kaksi)
  • yksi järjestämislupa, johon sisältyvät ammatillinen perus- ja lisäkoulutus, tutkintoja edeltävät koulutukset, oppisopimuskoulutus ja työvoimakoulutus
  • näyttötutkinnot ja ammattiosaamisen näytöt nykymuodossaan lakkaavat ja tilalle tulee yksi tapaa osoittaa osaaminen
  • jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
  • työssäoppimisen käsitteestä luovutaan ja tilalle tulee koulutussopimus – samalla poistuvat työnantajille maksettavat koulutuskorvaukset
  • kaikille perustutkinto-opiskelijoille tulee yhteiset opinnot
  • rahoituksessa painotus siirtyy asteittain opiskelijamäärien sijaan suoritteisiin ja vaikuttavuuteen

Uudistukset tulevat vaikuttamaan niin hallintoon kuin opetus- ja ohjaustyöhön, opiskelijoihin sekä työelämään. Onnistuakseen reformi edellyttääkin erittäin tiivistä yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta näiden tahojen kesken. Erityistä huolta kannan itse, kuten varmasti moni muukin, työelämän osallisuudesta reformin valmisteluun: yhä suuremman roolin ottaminen ammattiin opettamisesta ja kasvattamisesta ammattilaiseksi ei onnistu ilman pedagogista tukea ja yhteisesti suunniteltuja toimintamalleja. Siinä on meidän paikkamme ja tehtävämme!!

Ammatillisen koulutuksen uudistamistarpeista on puhuttu pitkään ja nyt vihdoin meillä on eväät siihen. Täydellistä ei laista tullut, eikä täydellinen ole reformin sisältökään. Suunta on kuitenkin hyvä. Omilla valinnoillamme ja omalla strategiallamme tuomme jatkossakin lisäarvon ammatillisen koulutuksen kenttään: koulutamme osaamiseltaan ja ammattietiikaltaan vahvoja hyvinvointi- ja palvelualojen osaajia, räätälöimme yksilölliset polut niin nopeasti kuin hitaamminkin eteneville sekä tuemme eri menetelmin niin vasta koulutukseen hakeutumista suunnittelevia kuin koulutuksesta työelämään tähyäviäkin.

Paljon työtä on siis luvassa, mutta se on työtä, jolla todellakin on merkitystä. Raamit työllemme tulevat annettuina, mutta sisällön luomme itse. Innostavaa lukuvuoden alkua niin entisille kuin uusillekin työntekijöille, opiskelijoille ja yhteistyönkumppaneille!