Duunittamo: opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamispaikka!

Opiskelijoita? Meillekö? Mistä? 

Suomen Diakoniaopiston ura- ja rekrytointipalvelut Duunittamo toimii linkkinä työnantajien ja opiskelijoiden välillä, ja tarjoaa heille virtuaalisen kohtaamispaikan Tiitus-rekrytointisovelluksen avulla. Tiitus on kehitetty juuri opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden rekrytointia varten, ja se on käytössä jo kymmenissä oppilaitoksissa ympäri Suomea.  

Uusi kanava opiskelijoiden tavoittamiseen 

Miksi työnantajan sitten kannattaa käyttää Tiitusta, kun työpaikkailmoituksia on esillä muissakin lukuisissa kanavissa? 

Opiskelijat eivät ole aktiivisina työnhakijoina seuraamassa jatkuvasti työpaikkailmoituksia, mutta jos kiinnostava työpaikka tulee eteen sopivassa kohdassa opintoja, tulevaisuuden osaaja saattaa tarttua tilaisuuteen. Erityisesti oppisopimuspaikat, joustavat opiskelujen eri vaiheeseen sopivat keikka- ja kesätyöt sekä kiinnostavat koulutussopimuspaikat saavat opiskelijat liikkeelle. Moni opiskelija napataan keikka- ja kesätöihin työpaikalla tapahtuvan oppimisen päätteeksi, myös oppisopimuksia solmitaan runsaasti esimerkiksi jo tuttujen sijaisuuksia tekevien opiskelijoiden kanssa. Toinen keino on yrittää kohdentaa ilmoituksia suoraan opiskelijoille ja herätellä ns. passiivisia hakijoita.

Duunittamon tarjoama palvelu Tiitus helpottaa juuri opiskelijoiden tavoittamista. Opiskelijoita kiinnostaa rekrytointikanava, jossa on juuri heille soveltuvia työtarjouksia.  Duunittamo myös markkinoi oppilaitoksen sisällä säännöllisesti Tiituksessa olevia työpaikkoja. Perinteisten ilmoitustaulujen käyttö on jäämässä pikkuhiljaa historiaan, ja työnantajalle voidaan tarjota tehokkaimpia keinoja opiskelijoiden tavoittamiseen.   

 Tässä 5 syytä käyttää Tiitusta rekrytoinnissa:   

  1. Ilmoituksen voi kohdentaa vain SDO:n opiskelijoille tai julkaista sama ilmoitus useassa oppilaitoksessa 
  2. Käyttö on työnantajalle maksutonta ja palautteiden mukaan helppoa
  3. Ilmoitus saa lisänäkyvyyttä Tiituksessa, ja halutessaan yritys käsittelee hakemukset Tiituksessa tai ohjaa hakijat omaan rekrytointijärjestelmään 
  4. Työpaikat näkyvät suoraan opiskelijan kännykkäsovelluksessa ja palvelun nettisivulla www.tiitus.fi/sdo  
  5. Tiituksen kautta yritys voi saada myös avoimia hakemuksia tai selata opiskelijoiden profiileja ja lähestyä kiinnostavia hakijoita suoraan. 

Tutoris Oy löysi oppisopimusopiskelijoita Duunittamon avulla 

SDO:n Duunittamossa Tiitus-sovellusta on testattu eri työnantajien kanssa ja samalla kehitetty rekrytointia tukevia palveluita sekä muita tapoja opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamisille. Esimerkiksi oppisopimusopiskelijoita hakevia työnantajia tuetaan potentiaalisten opiskelijoiden tavoittamisessa. 

SDO:n yhteistyökumppani Tutoris Oy rekrytoi kaksi oppisopimusopiskelijaa laittamalla ilmoituksen Tiitukseenja hoivakoti Tenhokodin johtaja Henna Vehmas oli lopputulokseen tyytyväinen: “Oppisopimusopiskelijoiden hakuvaiheessa tehtiin hyvää yhteistyötä Suomen Diakoniaopiston kanssa ja meille suositeltiin ilmoituksen laittamista Tiitukseen. Sieltä tuli paljon innokkaita hakijoita”  Katso video:  

 

Tutoriksesta oppisopimuspaikat saaneet Iris ja Mary ovat olleet tyytyväisiä päätöksestään suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella. “Siinä pääsee toimimaan enemmän itsenäisesti ja päättää työn ja opiskelun yhdistämisestä, myös raha-asiat helpottuvat”, Iiris toteaa. SDO:n opiskelijat siirtyivät oppisopimukseen Tenhokotiin lähihoitajaopintojensa loppuvaiheessa kun huomasivat työpaikkailmoituksen Tiituksessa. “Tiituksen käyttö on tosi helppoa!”, nuoret ammattilaiset toteavat yhteen ääneen. 

Nykyaikaiset työnhakutaidot Tiituksen avulla 

Työpaikkojen etsimisen lisäksi opiskelija voi luoda portfoliomaisen profiilin, jossa osaamistaan pääsee myös tuomaan esille helposti kuvilla ja videolla. Perinteinen tekstinkäsittelyohjelmassa laadittu CV harvoin riittää nykyään työnhaussa, vaan osaamista tarvitaan sekä sähköisen profiilin / netti-CV:n tekemisessä että hakemuslomakkeen täyttämisessä. Tiituksen avulla opiskelijat vahvistavat työnhakutaitojen lisäksi digitaitojaan.  Suomen Diakoniaopistolla Tiitus-sovelluksen käyttö kuuluu pakollisiin opintoihin.  

Kurkkaa, miltä esimerkkiprofiili näyttää! 

 

Linkit:

www.tiitus.fi/sdo suora linkki SDO:n Duunittamon Tiitus-rekrytointipalveluun 

www.sdo.fi/rekrypalvelu rekrytointisivusto työnantajille, jossa ohjeita Tiituksen käyttöön 

www.sdo.fi/duunittamo työnhakusivusto opiskelijoille 

 

Kirjoittaja Anna Suvilaakso työskentelee Suomen Diakoniaopistossa lehtorina ja Duunittamon palveluissa.