#Digiamis-hanke

#Digiamis-hankkeessa on luotu digitaalisen ohjaamisen toimintatapoja,  jaettu tietoa työelämälle ja opettajille digitaalisesta ohjaamisesta sekä kehitetty oppilaitoksen ja työpaikkojen toimintatapoja digivälineiden tehokkaan käytön mahdollistamiseksi.