Tietoa kevään 2020 opiskelijavalinnoista

Poikkeuksellisen tilanteen takia järjestelemme SDO.ssa kevään 2020 opiskelijavalintoja uudelleen.

 

Tietoa yhteishaun hakijoille

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa mukana olleiden koulutustemme (hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) pääsykokeet on peruttu kaikilla kampuksillamme.

Haastattelemme harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet/sosiaaliset syyt) hakijoita WhatsApp-videopuhelun tai muun näköyhteyden sallivan sovelluksen avulla erikseen sovittavalla ajalla. Kutsumme hakijoita näihin haastatteluihin sähköpostitse huhtikuussa 2020.

Niitä harkintaan perustuvan valinnan hakijoita, jotka hakevat ilman suomalaisen peruskoulun päättötodistusta tai joiden harkintaan perustuvan haun perusteena on riittämätön kielitaito, harkitsemme koulutukseen yksilöllisesti hakemuksen liitteiden perusteella. Kutsumme liitteiden perusteella osan hakijoista videopuhelun avulla toteutettavaan haastatteluun sekä tarvittaessa myös etätehtävänä toteutettavaan kielikokeeseen. Aikataulu tiedotetaan kutsukirjeessä, joka lähetetään sähköpostilla huhtikuussa. Kielikokeeseen ja haastatteluun kutsumista arvioidaan tutustumalla hakijan lähettämiin liitteisiin. Näkökulmana arvioinnissa on koulutuksen tarve sekä hakijan edellytykset selviytyä opinnoista.

 

Tietoa valtakunnallisen vaativana erityisenä tukena järjestettävän koulutuksen haun hakijoille

Vaativana erityisenä tukena järjestettäviin koulutuksiimme (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) on sovittu valintahaastattelut toukokuun alkupuoliskolle. Haastattelut toteutetaan videopuhelujen avulla tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Tiedotamme näiden valintahaastattelujen toteuttamisesta hakijoita huhtikuussa.

 

Tietoa jatkuvan haun hakijoille 

Jatkuvassa haussa olleiden keväällä tai syksyllä alkavien koulutustemme pääsykoepäivät siirtyvät kaikilla kampuksilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Aiemmin verkkosivuillamme ilmoitetut päivät siirretään myöhemmille viikoille huhtikuun loppuun tai toukokuun alkupuoliskolle. Poikkeustilanteen kokoontumisrajoitusten jatkuessa varaudumme toteuttamaan valintahaastattelut WhatsApp-videopuhelujen tai muiden näköyhteyden mahdollistavien sovellusten avulla. Kielikokeet tullaan toteuttamaan etäkokeina, ja niistä järjestelyistä tiedotamme erikseen niitä hakijoita, joita asia koskee.  

Lisätietoja tarvittaessa

Hakupalvelut
info@sdo.fi
puh. ma-to klo 12.30-16, 050 578 1341

Lisää uutisia

Uutinen 17.06.2020

Vielä ehdit hakea myös erityisopetukseen! Järjestämme Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA-koulutusta sekä kodinhuoltajakoulutusta.

Lue lisää

Uutinen 28.05.2020

Kaikilta kampuksiltamme kevätukukaudella 2019 ammattiin valmistuneet, nimensä julkaisuluvan antaneet opiskelijat.

Lue lisää

Uutinen 12.05.2020

SDO sai kaksi palkintoa projektitöistään Oulun yliopiston LUMA2020-hankkeessa.

Lue lisää

Uutinen 04.05.2020

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti.

Etäopiskelut jatkuvat kevätlukukauden loppuun

Uutinen 24.03.2020

Poikkeuksellisen tilanteen takia järjestelemme kevään opiskelijavalintoja uudelleen.

Lue lisää

Uutinen 18.03.2020

SDOssa ei järjestetä lähiopetusta kampuksilla 18.3.-13.4.2020

Päivittyvä koronatiedote

Uutinen 16.03.2020

Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella.

Lue lisää

Uutinen 16.03.2020

Kaikki opetus, mikä on mahdollista toteuttaa etäopetuksena, toteutetaan etänä alkaen 18.3.

Lue lisää

Uutinen 30.09.2019

Lahdessa käynnistyy ensi tammikuussa ainutlaatuinen kasvatus- ja ohjausalan koulutuspilotti.

Lue lisää

Uutinen 14.06.2019

Suomen Diakoniaopiston Lahden kampus on mukana LahtiDuuni.fi sivulla, mikä kokoaa yhteen  Lahden kaupungin, Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen sekä Suomen Diakoniaopiston osaajat.

Lue lisää

Uutinen 16.01.2019

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) käynnistävät yhteistyön haastavassa elämäntilanteessa olevien 18–30 -vuotiaiden nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Lue lisää

Uutinen 03.09.2018

Ylitornion kampusta ja sen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Suomen Diakoniaopisto lopettaa koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 31.5.2019 mennessä.

Lue lisää

Uutinen 13.08.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO muuttavat uusiin yhteisiin tiloihin
Oulun keskustaan Albertinkadulle. Kampuksen avajaisia vietetään maanantaina 10. syyskuuta 2018.

Lue lisää

Uutinen 08.08.2018

Ylitornion kampusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Lue lisää

Uutinen 27.06.2018

Suomen Diakoniaopisto uudisti kevään aikana tiimirakennettaan ja johtamisjärjestelmäänsä. Lähtökohtina uudistuksessa olivat ennen kaikkea opiskelijoiden tarvitsemat opetus- ja ohjauspalvelut, niitä palvelevat pedagogiset tiimit sekä lähiesimiestyön resurssien tasapuolinen ja kattava kohdentaminen.

Lue lisää

Uutinen 05.01.2018

Yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen.

Lue lisää

Uutinen 16.11.2017

Suomen Diakoniaopiston opiskelija Mohamed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen myöntämän maahanmuuttajastipendin.

Lue lisää

Uutinen 12.10.2017

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uutinen 30.08.2017

Kauneudenhoitoala ja hoiva-ala hakevat synergioita: SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto SDO yhdistyvät.
SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto ovat sopineet koulutuksenjärjestämistoiminnan yhdistämisestä 1.1.2018 lukien.

Lue lisää