Irina näkee päihteiden takana ihmisen

”Ennen minäkin ajattelin, ettei päihteiden käyttäjällä vain ole tahtoa lopettaa.” 

Kun Irina Köntti opiskeli sosionomiksi ja diakoniksi, hän ajatteli suuntautuvansa vanhus- tai seurakuntatyöhön. Päihdetyö tuntui vieraalta ja ehkä hieman pelottavaltakin.

”En jotenkin voinut ymmärtää sitä.”

Irina ajatteli päihteidenkäyttäjistä, että nämä kyllä voisivat lopettaa käytön, jos vain tahtoisivat.

”Se ei ollut mitenkään poikkeuksellinen ajatus. Moni ajattelee niin vielä nykyäänkin.”

Mutta ei Irina.

Hänen ajatusmaailmansa alkoi muuttua, kun opiskelukaveri pyysi hänet töihin Järvenpään Sosiaalisairaalaan eli nykyiseen Päihdesairaalaan.

Osastolla Irina kohtasi asiakkaita, joilla oli päihderiippuvuus mutta ei enää aktiivista päihteiden käyttöä. Heidän kanssaan hänen piti pohti paljon elämän perusasioita: Miten ihminen oli tilanteeseen päätynyt? Millainen hänen tarinansa oli? Miten elämässä voisi päästä eteenpäin?

”Opin ymmärtämään, että syitä päihteiden käytölle on yhtä monta kuin ihmisiä. On ylisukupolvisuutta, geneettistä alttiutta, persoonallisuuden piirteitä, otollisia ympäristötekijöitä, sattumaa. Kukaan ei voi ajatella olevansa täysin suojassa riippuvuussairaudelta.”

Samalla kun ymmärrys päihdesairaudesta syveni, Irina alkoi nähdä myös sen, mikä niin usein jää piiloon päihteiden taakse:

ihmisen.

Päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutusta

Irina on tehnyt koko työuransa päihdetyössä. Hänellä on vankka kokemus sekä ruohonjuuritasolta että ammattilaisten koulutuksesta.

Nykyisin hän vastaa yhdessä kollegoidensa kanssa Suomen Diakoniaopiston mielenterveys- ja päihdetyön täydennyskoulutuksista.

”Organisoin ja järjestelen koulutuksia sekä etsin sopivia kouluttajia aiheisiin, joita työantajat toivovat.”

Suomen Diakoniaopiston täydennyskoulutus on siitä tunnettua, että sitä muokataan hyvin tarvelähtöisesti. Esimerkiksi koko mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon voi nykyään suorittaa verkkokoulutuksena.

”Toive tästä tuli suoraan työnantajilta.”

Traumainformoitu työote, toipumisorientaatiot ja haastavat tilanteet ajankohtaisina koulutusteemoina

Tällä hetkellä koulutusten suosittuja teemoja ovat toipumisorientaatio ja traumainformoitu työote.

”Esimerkiksi traumainformoitu työote on myös todella ajankohtainen”, Irina sanoo.

Tutkimustiedon lisääntyessä on ymmärretty, että ongelmallisesti riippuvaisilla ihmisillä on usein jonkinlainen trauma tai traumaattinen kokemus taustalla.

”Tämä vaikuttaa henkilön vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen. Kaikilla päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisilla on hyvä olla tietotaitoa trauman vaikutuksista, vaikka nämä eivät traumaterapeutteja olisikaan.”

Koulutuksissa käsitellään usein haastavia tilanteita.

”Kun ammattilaiset tekevät jatkuvasti töitä tunteiden ja ihmisyyden kanssa, he tarvitsevat itselleen työssä jaksamisen keinoja”, Irina sanoo.

Täydennyskoulutus on siitäkin erityistä, että kaikki opiskelijat ovat sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, jotka haluavat vahvistaa omaa osaamistaan. Suurin osa kohtaa työssään mielenterveyden tai päihteiden käytön haasteita.

”Meille tulee opiskelijoita monenlaisista paikoista: osa on päihdehoitoa tai mielenterveyspalveluita toteuttavien yritysten ja organisaatioiden työntekijöitä. Mutta koulutuksissa on myös opiskelijoita kotipalvelusta, vankiloista ja lastenkodeista.”

Täydennyskoulutus auttaa ammattilaisia ja ihmisiä

Kouluttautuminen on tärkeää missä tahansa työuran vaiheessa.

Se auttaa ammattilaista ymmärtämään sekä itseään että ihmisiä, joiden parissa työskentelee. Koulutus myös parantaa omaa työssä jaksamista ja antaa uusia ideoita.

Irinalle itselleen koulutus on tärkeä arvo. Työuransa ohessa hän on vahvistanut omaa osaamistaan muun muassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja ammatillisen opettajan pätevyyden kautta.

”Koulutuspuolelle minut toi töihin etenkin se, että haluan saada päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset pohtimaan omaa ammatillisuuttaan.”

Irinan oma tiimi Suomen Diakoniaopistossa on moniammatillinen. Sen vahvuus on, että tiimin jäsenet työskentelevät eri puolilla Suomea.

”Olemme Päijät-Hämeessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Vaikka tiimi kokoontuu pääsoin etänä, se on työni parhaita puolia. Meillä on vahvaa osaamista ja hyvä henki.”

Tiimityön lisäksi Irina pitää siitä, että hänen työnsä on tarpeeksi itsenäistä ja hyvin johdettua.

”Se, miksi tulin Suomen Diakoniaopistoon töihin, on osoittautunut todeksi: olin kuullut, että tämä on hyvä työpaikka.”

_____________________________________________________________________________________

Kuka? Irina Köntti on pitkänlinjan päihde- ja mielenterveystyön ammattilainen ja pedagogi. Hän vastaa nykyisin Suomen Diakoniaopistossa mm. mielenterveys- ja päihdetyön täydennyskoulutuksista yhdessä muiden tiiminjäsenten kanssa.

Paras oppini uralta? Elämä on tässä.

Tätä emme tienneet Irinasta? Irina on erakoitunut elämäntapaliikkuja. ”Sosiaalisen työn rinnalle kaipaan vapaa-ajalta erakoitumista ja liikuntaa. Harrastan vapaalla monenlaisia lajeja. Liikkuminen on mun elämäntapa.”

 

Lisää uutisia

Uutinen 21.09.2022

Suomen Diakoniaopistosta valmistuvat ovat tyytyväisiä saamaansa ammatilliseen koulutukseen. Tämä käy ilmi Opetushallituksen keräämän Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn tuloksista. Valtakunnallisen opiskelijapalautteen päättökyselyssä valmistuvat vastaavat useisiin väitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi näyttöihin, opiskelijan hyvinvointiin sekä

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 09.08.2022

Pääkaupunkiseudulla testataan uutta koulutusta, jonka tavoitteena on löytää koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille väylä työelämään sekä paikata hyvinvointi- ja palvelualojen henkilöstöpulaa. Suomen Diakoniaopiston (SDO) järjestämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakonissalaitoksen

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 08.06.2022

Kokemusosaaja auttaa muita ja voi kehittää kehitysvamma-alan palveluita omasta näkökulmastaan. Rinnekodin ja Suomen Diakoniaopiston valmennuksesta valmistui yhdeksän uutta kokemusosaajaa.

Lue lisää

Uutinen 06.06.2022

Suomen Diakoniaopiston henkilöstön hyvinvointikyselyn mukaan ammatillisen oppilaitoksen työyhteisön toimivuus on erinomaisella tasolla.

Lue lisää

Artikkeli 20.05.2022

Hoitotyön tekijät saattavat kohdata tilanteita, jotka uhkaavat turvallisuutta sanallisesti tai fyysisesti. Tilanteiden ennaltaehkäisy ja turvallinen hoitaminen on työssä ensiarvoista. Siksi MAPA-koulutus tarjotaan kaikille Suomen Diakoniaopistossa lähihoitajaksi opiskeleville. Viestinnän harjoittelija Lucas

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 12.05.2022

Suomen Diakoniaopisto on viimeiset pari vuotta tehnyt hankeyhteistyötä Namibiassa. Yhtenä tavoitteena on käynnistää paikallisiin tarpeisiin vastaava diakonia- ja sosiaalialan ammatillinen koulutus.

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Suomen Diakoniaopisto ei kuulu 3.5.2022 alkavien lakkojen piiriin. Valintakokeet Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa järjestetään normaalisti. Lakko voi kuitenkin vaikuttaa moniin opiskelijoihimme Helsingin ja Oulun kampuksilla.   Valintakokeet järjestetään sovitusti  Suomen Diakoniaopiston

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 02.05.2022

Kunta-alan lakko alkaa tiistaina 3.5.2022. Lakko voi vaikuttaa erityisesti työelämäjaksoilla oleviin opiskelijoihin Oulussa ja Helsingissä.

Lue lisää

Artikkeli 28.04.2022

Keneltäkään ei varmaan ole jäänyt huomaamatta, kuinka nopeasti yhteiskuntamme on digitalisoitunut. Käytämme yhä enemmän erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä työssämme sekä vapaa-ajalla. VR ei tarkoita enää pelkästään valtion rautateitä, vaan virtuaalitodellisuus

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 27.04.2022

Paransimme sdo.fi-nettisivun saavutettavuutta. Sivustolla otettiin käyttöön Readspeaker-ominaisuus, jonka ansiosta tekstit voi myös kuunnella.

Lue lisää

Artikkeli 27.04.2022

ERASMUS+ -vieraat tutustuivat Suomen Diakoniaopiston opiskelijoihin ja koulutukseen. Neljän päivän intensiivijakso on osa Diakoniaopiston koordinoimaa ERASMUS+ KA2 -hanketta Sunnuntaina 3.4. Saksasta ja Ranskasta saapui vierailulle ryhmä opiskelijoita ja opettajia, jotka

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 08.04.2022

Tutkinnon perusteet uudistetaan yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää

Uutinen 04.04.2022

Suomen Diakoniopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Oppilaitoksen toiminta ja talous ovat vakaalla pohjalla. Suomen Diakoniaopiston viides toimintavuosi toteutui pääosin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2021 panostettiin erityisesti työelämäyhteistyöhön,

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 23.03.2022

Pohjois-Pohjanmaalla aukeaa tänä keväänä ainutlaatuinen tilaisuus työn ja opiskelun yhdistämiseen. Suomen Diakoniaopiston ja Attendon yhteistyössä koulutetaan oppisopimuksella lähihoitajia Attendo-kodeissa.

Lue lisää

Uutinen 17.02.2022

Perusopetuksen jälkeinen yhteishaku alkaa 22.2.2022. Kaikille nuorille ei ole selvää, mihin ysin jälkeen kannattaisi hakea. Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaaja Marianne Tapper antaa vanhemmille viisi tärkeää neuvoa, miten nuorta voi tukea seuraavan

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 16.02.2022

Katariina Hautsalon tehtävänä on varmistaa, että Suomen Diakoniaopisto on enemmän kuin pelkkä ammattikoulu.

Lue lisää

Artikkeli 07.02.2022

Lehtori Janna Hautamäki on pedagogiikan moniosaaja. Hän opettaa Suomen Diakoniaopistossa aikuisia, jotka eivät ole käyneet peruskoulua.   Kun peruskoulun oppimäärä on pakattu muutamaan hassuun vuoteen, opettajalta vaaditaan lujaa ammattitaitoa. Sitä

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 26.01.2022

Sidosryhmien mielikuva Suomen Diakoniaopistosta on valtaosin positiivinen. Oppilaitosta kuvataan opiskelijoista välittävänä, yhteisöllisenä, monimuotoisena, lämminhenkisenä ja arvopohjaisena toimijana. Tämä käy ilmi syksyllä 2021 tehdystä mielikuvatutkimuksesta.

Lue lisää

Artikkeli 25.01.2022

Nora löysi toiveitaan vastaavan harjoittelupaikan Suomen Diakoniaopistosta.  

Lue lisää

Artikkeli 19.01.2022

URATARINA  | ELLA SARANPÄÄ  | 19.1.2022 Oulussa maa on valkoisena. Toisin on Helsingissä, jossa vain muutama päivä ennen joulua sataa vettä. Niin erilaiset voivat olla näkymät saman oppilaitoksen ikkunoista, kun

Lue lisää

Lue lisää

Artikkeli 07.12.2021

ARTIKKELI  |  ELLA SARANPÄÄ |  25.11.2021   Kirjoittaja Ella Saranpää lausui ääneen kuolemanpelkonsa ja lähti etsimään pelolle historiallisia ja kulttuurisia syitä yhdessä saattohoidon opettaja Maria Viljamaan kanssa. Matkalla he löysivät

Lue lisää

Lue lisää

Uutinen 16.11.2021

Suomen Diakoniaopistolle kunniamaininta OKM.n laatupalkintokilpailussa 2021.

Lue lisää

Artikkeli 01.11.2021

Yhteistyön rikkaus on että kumpikin saa olla oma itsensä. Uskaltaa olla erilaisia ja rakentavasti eri mieltä.

Lue lisää

Uutinen 01.09.2021

Suomen Diakoniaopistossa on yksi Helsingin ensimmäisistä ammatillisen koulutuksen pop up -rokotuspisteistä.

Lue lisää

Uutinen 17.08.2021

Opiskelijoiden hyvinvointi on jakautunut koronan aiheuttamana poikkeusaikana. Osa opiskelijoista voi paremmin kuin ennen poikkeusoloja, osa huonommin, kertoo Suomen Diakoniaopiston opiskelijoilleen teettämä kysely.

Lue lisää

Uutinen 19.02.2021

Opetushallitus on myöntänyt SDOlle EU-laatuarviointisertifikaatin uudelle Erasmus+ kaudelle 2021–2027.

SDOlle on myönnetty Erasmus-akkreditointi

Uutinen 18.01.2021

Kehittämisohjelma sisältää suosituksia mm. ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma julkaistu

Uutinen 24.11.2020

Yhteistyö on merkittävä virstanpylväs kinestetiikan edistämisen ja koulutuksen kannalta.

Lue lisää

Uutinen 12.05.2020

SDO sai kaksi palkintoa projektitöistään Oulun yliopiston LUMA2020-hankkeessa.

Lue lisää

Uutinen 04.05.2020

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat kevätlukukauden loppuun asti.

Etäopiskelut jatkuvat kevätlukukauden loppuun

Uutinen 16.03.2020

Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella.

Lue lisää

Uutinen 16.03.2020

Kaikki opetus, mikä on mahdollista toteuttaa etäopetuksena, toteutetaan etänä alkaen 18.3.

Lue lisää

Uutinen 30.09.2019

Lahdessa käynnistyy ensi tammikuussa ainutlaatuinen kasvatus- ja ohjausalan koulutuspilotti.

Lue lisää

Uutinen 16.01.2019

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL) ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) käynnistävät yhteistyön haastavassa elämäntilanteessa olevien 18–30 -vuotiaiden nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Lue lisää

Uutinen 03.09.2018

Ylitornion kampusta ja sen koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Suomen Diakoniaopisto lopettaa koulutustoimintansa Ylitornion kampuksella 31.5.2019 mennessä.

Lue lisää

Uutinen 13.08.2018

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Suomen Diakoniaopisto SDO muuttavat uusiin yhteisiin tiloihin
Oulun keskustaan Albertinkadulle. Kampuksen avajaisia vietetään maanantaina 10. syyskuuta 2018.

Lue lisää

Uutinen 08.08.2018

Ylitornion kampusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat. Perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt sekä toiminnan uudelleenjärjestelyt.

Lue lisää

Uutinen 05.01.2018

Yhteistyö lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen.

Lue lisää

Uutinen 16.11.2017

Suomen Diakoniaopiston opiskelija Mohamed Nourdeen Toure Abdul Karim Suffyan on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen myöntämän maahanmuuttajastipendin.

Lue lisää

Uutinen 12.10.2017

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Lue lisää

Uutinen 30.08.2017

Kauneudenhoitoala ja hoiva-ala hakevat synergioita: SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto SDO yhdistyvät.
SKY-Opisto ja Suomen Diakoniaopisto ovat sopineet koulutuksenjärjestämistoiminnan yhdistämisestä 1.1.2018 lukien.

Lue lisää