Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (Opetushallituksen määräys: OPH-5-2018, Valtioneuvoston asetuksen  673/2017 20 §:n perusteella) seuraavissa tutkinnoissa:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (siirtymäajalla)
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Vammaisalan ammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysalan opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää toimintakykyä ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, niiden vaikutusta ammatinvalintaan kannattaa selvittää ennen koulutukseen hakemista. Neuvoja voit kysyä mm. opinto-ohjaajilta, terveydenhuollon ammattilaisilta tai ammatinvalintapsykologilta. Mikäli olet epävarma omasta terveydentilastasi ja toimintakykyvaatimuksista, niin asiasta kannattaa keskustella myös pääsykoepäivän valintahaastattelussa.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opetushallituksen määräyksessä todetaan kuitenkin, ettei opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen eikä terveydellisiä esteitä opinnoille voida kohtuullisin toimin poistaa.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä  toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutuksen hakemisen yhteydessä sinulta kysytään omaa arviota toimintakyvystäsi, joten perehdy vaatimuksiin huolella. Hakuvaiheessa hakijan oma arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä on riittävä. Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää lisäselvitys terveydentilasta.