Opiskelutavat

Ammatin opiskeluun on erilaisia tapoja: voit esimerkiksi oppia työpaikalla, itsenäisesti netissä tai opettajan ja opiskelukaverien kanssa kampuksella. 

Koko tutkinnon voi suorittaa samalla opiskelutavalla, tai opiskelutapaa voi vaihtaa tutkinnon aikana. 

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä eri opiskelutavat Suomen Diakoniaopistossa tarkoittavat.  

Lähi-monimuotokoulutus

Lähi-monimuotokoulutus tarkoittaa, että opiskelet usein omassa ryhmässäsi opettajan ohjauksessa.

Lähiopetuspäiviin voi kuulua monenlaista opiskelua: sinulla voi olla opettajan pitämiä oppitunteja, oppimistehtäviä, tiimitöitä, opintokäyntejä ja projekteja. Opiskeluviikkoon mahtuu myös itsenäistä työskentelyä sekä etätunteja verkkokampus Ellissä.  

Lähi-monimuotokoulutukseen kuuluu joka lukukausi työpaikalla oppimista. Se tarkoittaa, että jakson ajan työskentelet työpaikalla ohjaajan ohjauksessa noin viitenä päivänä viikosta. Jakso kestää tavallisesti viisi–kahdeksan viikkoa. Jakson pituus riippuu esimerkiksi siitä, mitä tutkintoa tai tutkinnon osaa suoritat.  

Sopisiko lähi-monimuotokoulutus sinulle?

Lähiopiskelu voi sopia sinulle, jos haluat opiskella ryhmässä ja saada tukea opiskelijakavereilta. Saat säännöllisesti opettajan ohjausta.  Jos pidät monipuolisista opiskelutavoista ja vaihtelevista päivistä, tämä voi olla juuri sinua varten!


Verkkokoulutus

Verkkokoulutuksessa opiskelet pääosin netissä.

Suomen Diakoniaopistolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Elli, jossa pääset opiskelemaan itsenäisesti omien aikataulujesi mukaan ja virtuaaliluokassa työjärjestyksen mukaisesti. Verkkokoulutus voi tutkinnosta riippuen sisältää lähiopetusta kampuksella 2-3 kertaa kuukaudessa. Virtuaaliluokan webinaarit ja lähiopetus voivat olla eri kellonaikoihin ja joskus myös lauantaisin.  

Verkkokoulutukseen kuuluu joka lukukausi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Se tarkoittaa, että jakson ajan työskentelet työpaikalla ohjaajan ohjauksessa noin viitenä päivänä viikosta. Työpaikalla olet viidestä kahdeksaan viikkoa. Jakson pituus riippuu esimerkiksi siitä, mitä tutkintoa tai tutkinnon osaa suoritat. 

 Sopisiko verkkokoulutus sinulle?   

Koulutusmuoto voi sopia sinulle, jos olet itseohjautuva, osaat toimia suunnitelmallisesti ja haluat ottaa paljon vastuuta omasta oppimisestasi.  Verkkokoulutuksessa tarvitset rohkeutta ja taitoja digivälineiden käyttöön.

Vaikka koulutusmuoto voi sopia hyvin työssäkäyvälle, tarvitset työn ja opintojen yhdistämiseen etukäteissuunnittelua ja joustoa omalta työpaikalta. Mietithän etukäteen arjen järjestelyjä, jotta saat varmasti aikaa opiskelulle! Koulutusmuodossa parasta on, että voit opiskella Suomen Diakoniaopistossa, vaikka et asuisi kampuspaikkakunnilla – kunhan olet valmis välillä tulemaan myös kampukselle!


Työvaltainen koulutus

Työvaltaisessa koulutuksessa opiskelet pääosin alasi työpaikalla ja teet työtehtäviä ammattilaisen ohjaamana. Tutkinnosta riippuen voit vaihtaa työpaikkaa opiskelun aikana, jotta saat monipuolista harjoittelua työtehtäviin. Parasta koulutusmuodossa on se, että pääset harjoittelemaan paljon käytännössä ja voit yhdistää koulusta saatuja tietoja heti oikeisiin työtehtäviin.  

Oppisopimuksesta koulutus eroaa siinä, että työvaltaisessa koulutuksessa sinulla ei ole työsuhdetta työpaikkaan, jossa käyt oppimassa.   

Tutkinnon osien opiskeluun kuuluu lyhyitä lähiopiskelujaksoja tai yksittäisiä lähiopetuspäiviä. Niiden aikana opiskelet esimerkiksi kampuksella oman ryhmäsi kanssa tai verkkokampus Ellissä itsenäisesti.  

Sopisiko työvaltainen koulutus sinulle?

Työvaltainen koulutus voi sopia sinulle, jos tykkäät soveltaa oppimiasi asioita heti käytäntöön. Opiskeluviikot ovat monipuolisia, ja saat olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä sekä työpaikalla että koulussa.

Pitkien työelämäjaksojen aikana sinulla on mahdollisuus perehtyä työpaikkojen toimintaan monipuolisesti. Ehkäpä työvaltaisen opiskelun kautta löydät itsellesi sopivan työpaikan, jonka kanssa voit tehdä oppisopimuksen!


Oppisopimuskoulutus  

Oppisopimusta varten sinun täytyy hankkia työpaikka, joka on valmis solmimaan kanssasi työsuhteen. Sen jälkeen työpaikka ja koulun oppisopimuspalvelut sopivat oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.  

Kun sopimus on tehty, saat osaamista pääasiassa työpaikalla työtehtäviä tehden työyhteisön ja ohjaajan ohjauksessa. Koululla opiskelet tavallisesti joko päivän viikossa, tai harvemmin muutaman päivän jaksoissa. Oppisopimuksella voit suorittaa tutkinnon osia tai koko tutkinnon. Tutustu oppisopimukseen tarkemmin täältä >>.


  Nämä koskevat kaikkia ammatillisia perustutkintoja:

  • Opintojesi alussa teet omaopettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Koko opintojesi ajan pidämme säännöllisiä HOKS-keskusteluja, joissa suunnittelemme yhteistyössä opintojasi ja juttelemme mahdollisista tuen tarpeistasi opintojen aikana.  
  • HOKSissa tunnistamme ja tunnustamme aiempaa osaamistasi, teemme yhteistyössä opiskeluusi vaikuttavia valintoja ja päivitämme urasuunnitelmasi.  
  • Opiskelutapa voi muuttua opintojen aikana. Muutos voi johtua sinun tarpeistasi, oppilaitoksen tarjonnasta tai siitä, että siirryt oppisopimusopiskelijaksi.  
  • Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi opiskelet yhteisiä tutkinnon osia. 
  • Voit opiskella yhteisiä tutkinnon osia verkkokursseilla, paja- tai lähiopetuksessa. Osaamista voidaan myös tunnustaa aiemmista opinnoistasi esim. lukiosta tai toisen ammatillisen tutkinnon yhteisistä opinnoista.  
  • Kaikkiin ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö. Näytössä osoitat osaamisesi käytännön työtilanteissa.