Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (Opetushallituksen määräys: OPH-5-2018, Valtioneuvoston asetuksen  673/2017 20 §:n perusteella) seuraavissa tutkinnoissa:

  • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
  • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Humanistisen ja kasvatusalan opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää toimintakykyä ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, niiden vaikutusta ammatinvalintaan kannattaa selvittää ennen koulutukseen hakemista. Neuvoja voit kysyä mm. opinto-ohjaajilta, terveydenhuollon ammattilaisilta tai ammatinvalintapsykologilta. Mikäli olet epävarma omasta terveydentilastasi ja toimintakykyvaatimuksista, niin asiasta kannattaa keskustella myös pääsykoepäivän valintahaastattelussa.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opetushallituksen määräyksessä todetaan kuitenkin, ettei opiskelijaksi voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen eikä terveydellisiä esteitä opinnoille voida kohtuullisin toimin poistaa.

Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutuksen hakemisen yhteydessä sinulta kysytään omaa arviota toimintakyvystäsi, joten perehdy vaatimuksiin huolella. Hakuvaiheessa hakijan oma arvio terveydentilasta ja toimintakyvystä on riittävä. Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää lisäselvitys terveydentilasta.