Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto kriisityön painotuksin

Haluatko syventää osaamistasi vakavien, akuuttien kriisien kohtaamisessa, kuten sairastuminen, väkivalta ja sen uhka, seksuaalinen hyväksikäyttö,  ero, huostaanotto, kuolema?

Painotukset:

 • Menetelmät ja toimintamallit kriisityössä
 • Palvelujen ja moniammatillisen, joustavan verkostotyön kehittäminen
 • Muuttuvan toimintakentän ja palvelujärjestelmän haasteet
 • Oma jaksaminen ja kehittyminen kriisityössä

Tutkinnon osat:

 1. Mielenterveys– ja päihdetyössä toimiminen
 2. Mielenterveys– ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset osat, valitse kaksi:

 • Lasten ja nuorten mielenterveys– ja päihdetyö
 • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö
 • Tutkinnon osa toisesta ammatti– tai erikoisammattitutkinnosta

 Toteutus:

 • Yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa
 • Ajankohta 9/2017— 10/2018
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja työssäoppien
 • Lähipäiviä on kahdeksan (koulutuspäivät syksyllä 2017: 7.9 (orientaatio 12:30-16), 21.9, 26.10, 23.11, 13.12 + tutkintotilaisuudet alkuvuonna 2018)
 • Ammattitaitoa kehitetään asiantuntijaluentojen, kehittämistehtävien ja vertaisoppimisen menetelmin. Asiantuntijaluennoitsijoina toimivat muun muassa psykologi Soili Poijula ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Emma Niemelä.
 • Koulutusmaksu 450 € + mahd. näyttötutkintomaksu 58 €

Koulutus on tarkoitettu järjestöissä, mielenterveys– ja päihdetyössä  sekä sosiaali-, terveys– ja kasvatusalalla työskenteleville hoitajille, ohjaajille ja erityistyöntekijöille.

 

 

-

Lisätietoja:

Tuija Mölsä
Tuija.molsa@sdo.fi  /  +358505027551