Kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto, kodinhuoltaja – näyttötutkinto

Kodinhuoltajakoulutuksessa voit opiskella tulevaisuuden alalle

Haluatko ihmisläheisen työn ja palveluala kiinnostaa? Kiinnostaako sinua työskennellä puhtaanapito-, kahvitus- tai ateriapalveluissa?  Tällaiseen työhön pääsee kodinhuoltajan koulutuksen avulla. Kodinhuoltajatutkinto on ammatillinen perustutkinto jonka opinnot kestävät 2 – 2,5 vuotta. Opintoihin liittyy oppilaitoksessa tapahtuvaa teoriapainotteista opiskelua ja työssäoppimista.

 

Kenelle näyttötutkinto-opinnot sopivat?

Näyttötutkinto-opinnot on tarkoitettu aikuisille opiskelijoille, joilla on taustalla aiempia tutkintoja ja/tai työkokemusta. Alan työkokemus katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Opinnot koostuvat lähipäivistä, ohjatuista tai itsenäisistä ryhmä- ja yksilötehtävistä, opintokäynneistä ja sisältävät paljon työelämäyhteistyötä ja työssäoppimisen jaksoja. Aikuiskoulutuksessa lähtökohtana on itseohjautuvuus ja motivaatio kehittää omaa osaamista ohjatusti itsenäisesti ja työssäoppien sekä hyödyntäen oppilaitoksen monipuolista opetusta ja ohjausta oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika päättyy keskiviikkona 13.09.2017. Järjestämme kielikokeen joka viikko ja pääsykoepäivän joustavasti sopimuksen mukaan.

Täytä hakemus huolella. Hakijat kutsutaan hakemuksen perusteella pääsykoepäivään. Kutsu lähetetään sähköpostilla.

  • Niille hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, järjestetään kielikoe. Kielitaitovaatimus on vähintään A2.1. Jos olet tehnyt YKI-tutkinnon (taso 3) tai suorittanut peruskoulun Suomessa, sinun ei tarvitse osallistua kielitestiin. Toimita mahdolliset kielitaitoa osoittavat todistukset sähköisesti hakupalveluihin osoitteeseen info@sdo.fi hakuaikana.
  • Pääsykoepäivä sisältää infon, jossa käydään läpi näyttötutkinto-opiskelua, kodinhuoltajan ammattia ja vaatimuksia sekä henkilökohtaisen haastattelun, jossa keskustellaan hakemuksestasi ja opintoihin liittyvistä asioista.

Hakeutumisvaiheessa ja koulutuksen alussa kartoitetaan lähtötilanteesi ja selvitetään mitä kodinhuoltajan tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista sinulla on jo olemassa. Osaamisen tunnistamisen perusteella sinulle tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa määritellään mitä opiskelet ja kauanko opinnot kestävät.

 

Lisätietoa koulutuksesta ja hakemisesta

Hakupalvelut 

Lisätietoa kodinhuoltajakoulutuksesta