Lääkekoulutus verkko-opintoina_Helsinki (tentti 22.5.)

Tietoa koulutuksesta

Sisältö:
Lääkehoitoa säätelevät normit ja ohjeistukset, turvallinen lääkehoito sekä lääkehoitosuunnitelma. Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä. Lääkemuodot ja antotavat. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen; lääkkeiden annostelu ja antaminen, lääkehoidon dokumentointi ja raportointi sekä potilaan tilan havainnointi. Hoitajan tehtävät lääkehoidon seurannassa; lääkkeiden vaikutusten seuranta, sivuvaikutusten, yhteisvaikutusten ja yliannostuksen Suomen Diakoniaopisto järjestää sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle sekä muille alan palveluntuottajille lääkehoidon lisä- ja täydennyskoulutusta verkko-opintoina. Lääkekoulutuksen tavoitteena on ylläpitää henkilöstön lääkehoidon osaamista ja valmiuksia toteuttaa turvallista lääkehoitoa.

Lääkehoitokoulutuksessa hyödynnetään Suomen Diakoniaopiston tuottamaa sisältöä Navicre Oy:n luomalla helppokäyttöisellä selainpohjaisella verkkokoulutus- ja tenttialustalla. Koulutusmateriaalin kehittämisesä huomioidaan sosiaali- ja terveyshuollon muuttuvia tarpeita ja vaatimuksia, ja lääkehoidon verkko-opetuksen materiaali vastaa työelämän sisältöjä monipuolisesti.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmiä ovat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt ja lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö.

Kustannukset opiskelijalle

145€ (+alv 24%)

Tarvitsetko lisätietoja?

Oulu ja Pohjois-Suomi
Sari Heinikoski, 0503125656, sari.heinikoski@sdo.fi

Etelä-Suomi
Heli Simonen, 0503103411, heli.simonen@sdo.fi