Oppisopimus, Hoiva-avustaja ikääntyneiden palveluihin

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaudu hoiva-avustajaksi ikääntyneiden palveluihin!

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä ikääntyneiden palveluissa? Onko tavoitteenasi työllistyä ja kouluttautua sosiaali- ja terveysalalle? Tavallisimpia hoiva-avustajan työpaikkoja ovat palvelutalot, hoivakodit ja kotihoito.

Hoiva-avustajakoulutus antaa valmiuksia avustaa ja ohjata asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Hoiva-avustajan työ on asiakkaiden perustarpeista huolehtimista ja niissä avustamista. Näitä ovat esimerkiksi peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu sekä liikkuminen. Koulutus antaa myös valmiuksia edistää asiakkaiden hyvää arkea ja osallisuutta järjestämällä toimintaa. Voi esim. ulkoilla asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä ylläpitämään toimintakykyään eri tavoin. Työhön voi sisältyä myös muita tehtäviä, kuten ympäristöstä huolehtimista, ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä, vaatteiden tai tekstiilien huoltoa.

Hoiva-avustajat eivät osallistu lääkehoitoon, eivätkä ole yksin työvuorossa.

Hoiva-avustajan koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja), tutkinnon osasta:

· Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)
· Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp)

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella ja suurin osa osaamisesta hankitaan työssä. Lähiopetusta on kerran viikossa tai yksilöllisen suunnitelman mukaan. Koulutukseen voi sisältyä myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinnon osat arvioidaan näyttöinä työpaikalla.

Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Aikaisempi koulutus ja työkokemus voivat lyhentää koulutusaikaa.

Opinnot voi aloittaa seuraavan kerran tammikuun alussa 2024.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet jo hoiva-avustajan tai hoitoapulaisen tehtävissä ja haluat kehittää osaamistasi. Voit olla myös alanvaihtaja, joka haluaa joustavan työllistymis- ja kouluttautumisväylän sosiaali- ja terveysalalle.

Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja ja suorittaa koko lähihoitajatutkinnon.

Vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lisäksi työssä ja opiskelussa tarvitaan riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta. Tähän koulutukseen voi hakea, jos on tiedossa työpaikka, joka on halukas solmimaan oppisopimuksen.

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja siihen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (OPH 5-2018 Sora-lainsäädäntö). Tutustu sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin kotisivuillamme https://www.sdo.fi/hakijalle/sosiaali-ja-terveysalan-tutkintokohtaiset-terveydentilavaatimukset/.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tarvitsetko lisätietoja?

Sari Kähtävä, 050 310 3422, sari.kahtava@sdo.fi
Mari Sarna, 050 310 3444, mari.sarna@sdo.fi

oppisopimuspalvelut@sdo.fi