Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Jatkuva haun täydennyshaku

Tietoa koulutuksesta

Koulutus antaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän elämäntilanteissaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä lähihoitajana esimerkiksi, palvelukodeissa, kuntoutusyksiköissä, kotipalvelussa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Opiskeluaika on keskimäärin 2 vuotta, mutta aiemman osaamisen tai koulutustaustan mukaisesti henkilökohtainen opintoaika voi olla 1½-2½ vuotta.

Meillä voi valita seuraavia osaamisaloja:
– Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
– Sairaanhoito ja huolenpito
– Vammaistyö
– Mielenterveys- ja päihdetyö
– Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito

Perusopintoja (eli kaksi ensimmäistä tutkinnonosaa) voi suorittaa 3 erilaisessa toteutuksessa. Opintojen suorittamistavoista keskustellaan kanssasi tarkemmin valintahaastattelussa, mutta voit kertoa toiveistasi jo hakulomakkeella. Toteutustavat ovat:

– Lähi-monimuotokoulutuksessa opintoja voi suorittaa lähimonimuotokoulutuksessa. Lähimonimuotokoulutus toteutuu pääosin oppilaitoksessa lähiopetuksena. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tehdään jokaisessa tutkinnon osassa työelämässä.

– Työvaltaiset opinnot toteutuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Osa opinnoista tapahtuu oppilaitoksessa tai verkko-opintoina, päivät tarkentuvat opintojen edetessä. Työpaikoista sovitaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa ja soveltuvat työpaikat ovat SDO:n yhteistyökumppaneit

– Verkkokoulutuksessa on oppilaitoksessa läsnäoloa vaativaa lähiopetusta noin 2-3 päivänä kuukaudessa. Lähiopetus toteutetaan Lahden kampuksella. Muilta osin opiskelu, opetus ja ohjaus toteutetaan verkko- ja etämonimuoto-opintoina. Etäopetus voi toteutua eri aikoihin päivästä ja myös lauantaisin. Virtuaalinen luokkahuone mahdollistaa joustavan opiskelun. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu työelämässä opiskellen.

Osaamisalaopintojen toteutusmuoto varmistuu ennen opiskelijan siirtymistä osaamisalaan.

Omalla oppimispolullasi sinua ohjaa ammatillinen opettaja ja työelämässä lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaihtaa alaa, olet töissä ilman tutkintoa tai opintosi ovat jääneet kesken.

Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat työllistyä merkitykselliseen työhön lähihoitajan ammattiin. Opinnot voivat koostua lähiopetuksesta, työvaltaisesta opiskelusta tai verkko-opinnoista. Oppilaitos päättää, mihin koulutusmuotoon/ryhmään hakija valitaan ja yksilöllinen suunnitelma tehdään aina yhdessä opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen valintatilaisuuteen. Haastattelut järjestetään koululla tai WhatsApp -videopuhelulla mikäli koronatilanne niin vaatii. Valintatilaisuus sisältää haastattelun lisäksi mahdollisen kielitaidon arvioinnin. Lähetämme sinulle koulutukseen liittyvät infomateriaalilinkin tutustuttavaksi ennen haastatteluajankohtaa.

Kutsumme hakijoita valintatilaisuuksiin, joka järjestetään:
30.05.2022 (hakemus tehty 22.5. mennessä)
27.07.2022 (hakemus tehty 17.7. mennessä)

Saat kutsun haastattelupäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä.

Liitä hakulomakkeeseen sähköisesti keskeisimmät opiskelu- ja työtodistuksesi.

Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielitaitosi täytyy arvioida. Arviointi järjestetään 30.05.2022 koulun tiloissa. Sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto. Liitä hakemusta täyttäessäsi myös kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseen. Tiedotamme kielitaidon arvioinnin järjestelyistä vielä erikseen.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.
Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma tietokone.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston neuvontapalvelut
puhelimitse: 09 7750 2700
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/