Oppisopimus, Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi

Tietoa koulutuksesta

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnot antavat valmiuksia:
* työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
* huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
* suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
* ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
* luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
* tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
* arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä

Koulutus sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, klo 8.30-16.00:

19.-20.8.2022 (pe-la)
9.-10.9.2022 (pe-la)
7.-8.10.2022 (pe-la)
18.-19.11.2022 (pe-la)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tehneille, jotka haluavat pätevöityä työskentelemään päiväkodissa.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on opiskelijalle maksutonta.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja

Saara Isoniemi
lehtori
050 312 7463
saara.isoniemi@sdo.fi

Sari Seppänen
asiakkuuspäällikkö
050 593 9669
sari.seppanen@sdo.fi