Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Ihonhoidon osaamisala, Kosmetologi, Jatkuva haku

Tietoa koulutuksesta

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Opiskelun aikana voit valita yhden osaamisalan:
– Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi. Osaamisaloista toteutetaan Ihonhoidon osaamisala, mutta henkilökohtaisella osaamisen kehittämissuunnitelmalla voi opiskellla Hius‐ ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisalan, mutta muusta ryhmästä poikkeavat valinnat voivat pidentää opiskeluaikaa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaihtaa alaa, olet töissä ilman tutkintoa tai opintosi ovat jääneet kesken.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykoe sisältää haastattelun, mahdollisen matematiikkatestin ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin. Lähetämme sinulle koulutukseen liittyvät infodiat ennen haastatteluajankohtaa tutustuttavaksi.

Pääsykoe järjestetään 10.-11.02.2022. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä. Toteutamme valintahaastattelut koulussa tai WhatsApp-videopuhelulla. Kielitaidon arviointiin osallistujia tiedotamme arvioinnin järjestelyistä vielä erikseen. Arviointi järjestetään 10.02.2022.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Niille hakijoille, joilla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, vastaavaa oikeaksi todistettua peruskoulun todistusta tai ylemmän koulutusasteen todistusta, järjestetään myös matemaattisten taitojen testi. Matematiikan testiä ei tarvitse tehdä, jos ammatilliseen perustutkintoon hakevalla on virallisella kääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännetty peruskoulun tai vastaavan koulun päättötodistus tai ylemmän koulutusasteen todistus. Kaikki todistukset tulee liittää hakemukseen tai lähettää sähköisesti osoitteseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Tämä koulutus on suunniteltu toteutettavaksi 20 uudella opiskelijalla.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee työvaatteiden ja -välineiden, sekä kahden oppikirjan hankkimisesta. Työvaatteet ja oppikirjat, sekä työvälineet jäävät opiskelijan omiksi ja hyvin huollettuna työvälineillä voi tehdä työtä vuosien ajan.
Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma tietokone.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston neuvontapalvelut
puhelimitse: 09 7750 2700
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/