Sosiaali- ja terveysala, hoiva-avustaja

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaudu hoiva-avustajaksi ikääntyneiden palveluihin

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä ikääntyneiden palveluissa? Onko sinulla tavoitteena työllistyä ja kouluttautua sosiaali- ja terveysalalle? Tavallisimpia hoiva-avustajan työpaikkoja ovat palvelutalot, hoivakodit ja kotihoito.

Hoiva-avustajakoulutus antaa sinulle valmiuksia avustaa ja ohjata asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Hoiva-avustajan työ on asiakkaiden perustarpeista huolehtimista ja niissä avustamista. Näitä ovat esimerkiksi: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu sekä liikkuminen. Koulutus antaa myös valmiuksia edistää asiakkaiden hyvää arkea ja osallisuutta järjestämällä toimintaa. Voit ulkoilla asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä ylläpitämään toimintakykyään eri tavoin. Työhön voi sisältyä myös muita tehtäviä, kuten ympäristöstä huolehtimista, ruokahuoltoon liittyviä tehtäviä, vaatteiden tai tekstiilien huoltoa. Hoiva-avustajat eivät osallistu lääkehoitoon, eivätkä ole yksin työvuorossa.

Hoiva-avustajan koulutus muodostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja), tutkinnon osasta:
•Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)
•Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp)

Koulutus toteutetaan työvaltaisesti eli suurin osa osaamisesta hankitaan työssä. Lähiopetusta on kerran viikossa tai yksilöllisen suunnitelman mukaan. Koulutukseen voi sisältyä myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinnon osat arvioidaan näyttöinä työpaikalla.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, joka työskentelet jo hoiva-avustajan tai hoitoapulaisen tehtävissä ja haluat kehittää osaamistasi. Voit olla myös alanvaihtaja, joka haluaa joustavan työllistymis- ja kouluttautumisväylän sosiaali- ja terveysalalle. Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja ja suorittaa koko lähihoitajatutkinnon.

Vuorovaikutus asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lisäksi työssä ja opiskelussa tarvitaan riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi, ja opetusta on myös kesällä. Aikaisempi koulutus ja työkokemus voivat lyhentää koulutusaikaa. Koulutus suoritetaan työvaltaisesti.

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja siihen liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia (OPH 5-2018 Sora-lainsäädäntö). Tutustu sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin nettisivuillamme.

Koulutuksen kielitaitovaatimus on vähintään B1.1.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykoe sisältää infon, haastattelun ja mahdollisen kielikokeen.

Pääsykoe järjestetään 10.-11.11.2021. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä. Toteutamme pääsykokeen koululla tai etäyhteyksien avulla koronatilanteesta riippuen. Kielikoe järjestetään 10.11.2021.

Hakemuksen teon yhteydessä, muistathan liittää keskeisimmät opiskelu- ja työtodistuksesi sähköiseen hakemukseen. Jos et pysty liittämään liitteitä hakemukseen, toimita ne hakuajan päättymisen mennessä sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut haastattelun lisäksi myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.
Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma tietokone.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston neuvontapalvelut
puhelimitse: 09 7750 2700
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/