Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Jatkuva haku

Tietoa koulutuksesta

Koulutus antaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän elämäntilanteissaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä lähihoitajana esimerkiksi, palvelukodeissa, kuntoutusyksiköissä, kotipalvelussa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Opiskeluaika on keskimäärin 2 vuotta, mutta aiemman osaamisen tai koulutustaustan mukaisesti henkilökohtainen opintoaika voi olla 1½-2½ vuotta.

Meillä voi valita seuraavia osaamisaloja:
– Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
– Sairaanhoito ja huolenpito
– Vammaistyö
– Mielenterveys- ja päihdetyö
– Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opintoja voi suorittaa 2 erilaisessa toteutuksessa. Opintojen suorittamistavoista keskustellaan kanssasi tarkemmin valintahaastattelussa, mutta voit kertoa toiveistasi jo hakulomakkeella. Toteutustavat ovat:

– Työvaltainen koulutus toteutuu pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Osa opinnoista tapahtuu oppilaitoksessa tai verkko-opintoina, päivät tarkentuvat opintojen edetessä. Työpaikoista sovitaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa ja soveltuvat työpaikat ovat SDO:n yhteistyökumppaneita.

– Verkkokoulutuksessa on myös oppilaitoksessa läsnäoloa vaativaa lähiopetusta noin 2-3 päivänä kuukaudessa. Muilta osin opiskelu, opetus ja ohjaus toteutetaan verkko- ja etämonimuoto-opintoina. Etäopetus voi toteutua eri aikoihin päivästä ja osa lähiopetuksesta myös lauantaisin. Virtuaalinen luokkahuone mahdollistaa joustavan opiskelun. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu työelämässä opiskellen. Opiskelijalla tulee olla oma tietokone käytettävissä.

Omalla oppimispolullasi sinua ohjaa ammatillinen opettaja ja työelämässä lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaihtaa alaa, olet töissä ilman tutkintoa tai opintosi ovat jääneet kesken.

Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat työllistyä merkitykselliseen työhön lähihoitajan ammattiin. Opinnot voivat koostua lähiopetuksesta, työvaltaisesta oppimisesta tai verkko-opinnoista. Oppilaitos päättää, mihin koulutusmuotoon/ryhmään hakija valitaan ja yksilöllinen suunnitelma tehdään aina yhdessä opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykoe sisältää infon, haastattelun sekä mahdollisen matematiikan kokeen ja kielikokeen.

Pääsykoe järjestetään 10.-11.11.2021. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä. Toteutamme pääsykokeen koululla tai etäyhteyksien avulla koronatilanteesta riippuen. Kielikoe järjestetään 10.11.2021.

Hakemuksen teon yhteydessä, muistathan liittää keskeisimmät opiskelu- ja työtodistuksesi sähköiseen hakemukseen. Jos et pysty liittämään liitteitä hakemukseen, toimita ne hakuajan päättymisen mennessä sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut haastattelun lisäksi myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Tämä koulutus on suunniteltu toteutettavaksi 28 uudella opiskelijalla.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.
Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan oma tietokone.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston neuvontapalvelut
puhelimitse: 09 7750 2700
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/