Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, Telma, Jatkuva haku

Tietoa koulutuksesta

Työhön ja itsenäiseen elämään valmenava koulutus, Telma on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat paljon erityistä tukea oppimiseen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää opiskelijan itsenäisen elämän valmiuksia kotona, työssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet opintojen ajalle. Jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan myös mielekästä jatkosuunnitelmaa. Opiskeluaika Telmassa voi olla 1-3 vuotta. Tarkempi opiskeluaika määritellään tarkemmin yksilöllisesti opintojen alkuvaiheessa.

Kohderyhmä

Telma-koulutus on suunnattu erityisen paljon henkilökohtaista tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa tarvitseville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Koulutus vahvistaa erityisesti opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen osallisuutta. Telma-koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan verkoston, työelämän ja työtoiminnan kanssa.

Suomen Diakoniaopiston Telma-koulutukseen ei voida valita opiskelijaa, joka tarvitsee jatkuvaa henkilökohtaista ohjausta koko koulupäivän ajan tai iltapäivätoiminnan ohjausta oppilaitoksessa koulupäivän jälkeen. Suomen Diakoniaopistossa ei ole päivätoimintaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu sovitaan yksilöllisesti. Opiskelun voi aloittaa syyslukukaudella 2020 sopimuksen mukaan.

Kutsu valintatilaisuuteen sekä opiskelijavalintapäätös lähetetään sähköpostilla ja postitse.

Toimita erityisen tuen tarvetta selventävät dokumentit sekä opiskelu- ja työtodistukset oppilaitokseen viimeistään haastattelupäivänä.
Voit lähettää todistukset ja lausunnot oppilaitokseen myös etukäteen:
Opinto-ohjaaja Anna Tuomela
Suomen Diakoniaopisto
Alppikatu 2 A
00530 Helsinki

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelut/
tai
opinto-ohjaaja Anna Tuomela,
sähköposti: anna.tuomela@sdo.fi