Perhepäivähoidon ammattilaisesta päiväkodin varhaiskasvattajaksi

Tietoa koulutuksesta

Koulutus on suunnattu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tehneille, jotka haluavat pätevöityä työskentelemään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

Opinnot antavat valmiuksia:

• työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti

• huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet

• ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle

• luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä

• tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

• arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä

Kohderyhmä

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, joka sisältää kuusi lähiopetuspäivää, itsenäisiä tehtäviä, tiimityöskentelyä sekä ammattiosaamisen näytön. Toteutus edellyttää yhteistyötä päiväkodin kanssa. Yhteistyöpäiväkodista nimetään opiskelijalle ohjaaja ja päiväkoti toimii tutkinnonosan näyttöympäristönä.

Lähiopetuspäivät syksyllä 2020:

21.-22.8.
12.9.
3.10.
30.-31.10.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tarvitsetko lisätietoja?

Saara Isoniemi
lehtori
0503127463, saara.isoniemi@sdo.fi

Hanna Ruuttunen
koulutuspäällikkö
050 312 5689, hanna.ruuttunen@sdo.fi

Sari Heinikoski
asiakkuuspäällikkö
050 312 5656, sari.heinikoski@sdo.fi