Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana hoito- ja huolenpitotehtävissä terveyskeskuksissa, erilaisissa sairaaloissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja asiakkaan kotona.

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

– toteuttaa suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden perushoitoa ja huolenpitoa laitoksissa sekä kotihoidossa
– kohdata asiakkaansa yksilöllisesti sekä kohteliaasti
– luoda hoitosuhteen eri-ikäisiin, kulttuuritaustaltaan ja uskonnoltaan erilaisiin ihmisiin
– ottaa työssään huomioon asiakkaan sosiaaliset verkostot
– laatia asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ja käyttää sitä
– antaa ensiapua ja toimia elvytystilanteessa
– perushoidon lisäksi toteuttaa tavallisimpia sairaanhoidon toimenpiteitä sekä sisätautikirurgisten sairauksien hoitotyön toimenpiteitä ja tutkimuksia
– leikkaukseen valmentavan ja sen jälkeisen hoitotyön menetelmät
– toimia aseptisesti ja hoitaa kipua
– annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
– tukea asiakkaan kuntoutumista
– ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
– käyttää itse ergonomisesti oikeita työtapoja
– toimia työsuojelumääräysten mukaisesti

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskelemassa parhaillaan toisessa oppilaitoksessa ja lähihoitajaopinnoistasi puuttuu osaamisalaopinnot. Voit hakea, jos olet jo suorittanut kaikki ammatilliset perusopinnot ja tehnyt myös mahdolliset yhteiset opinnot. Myös valmiit lähihoitajat voivat hakea suorittamaan toista osaamisalaa. Vanhemmilla tutkinnon perusteilla tehty lähihoitajan tutkinto voi edellyttää ammattitaidon päivittämistä tietyissä tutkinnon osissa osaamisalaopintojen lisäksi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kutsumme sinut haastatteluun 3.6.2020. Otamme yhteyttä vain niihin hakukelpoisiin hakijoihin, jotka ovat liittäneet hakemukseensa opintosuoritusotteen tai tutkintotodistuksen aiemmin suoritetuista sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnoista.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/