Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana mielenterveyden hoitotyössä tai päihdetyössä psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, psykogeriatrisissa yksiköissä, katkaisuhoitoyksiköissä, asumispalveluissa ja asiakkaan kotona.

Mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

– luoda luottamuksellisen hoitosuhteen
– tukea asiakasta, jolla on mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia ja haasteita arkielämässä selviytymisessä
– käyttää tietojaan ihmisen toimintaa selittävistä teorioista ja persoonallisuuden rakenteista tukiessaan asiakkaan voimavaroja, toimintakykyä, elämänhalua ja sosiaalisia suhteita
– käyttää luovan ilmaisun taitoja, kuten kielellistä ja kuvallista ilmaisua, musiikkia sekä liikuntaa mielekkään arjen tukemisessa ja vaihtoehtona päihteiden käyttöön
– tunnistaa psyykkisiä häiriöitä, kuten psykoottiset häiriöt, masennus, ahdistuneisuus, itsetuho, aggressio, anoreksia ja bulimia
– tunnistaa päihderiippuvuuden aiheuttamia haittoja
– soveltaa tietojaan hoito- ja kuntoutustyössä
– annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan sekä opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä
– noudattaa alaa koskevia säädöksiä ja ammattieettisiä periaatteita ja kehittää omaa työtään

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskelemassa parhaillaan toisessa oppilaitoksessa ja lähihoitajaopinnoistasi puuttuu osaamisalaopinnot. Voit hakea, jos olet jo suorittanut kaikki ammatilliset perusopinnot ja tehnyt myös mahdolliset yhteiset opinnot. Myös valmiit lähihoitajat voivat hakea suorittamaan toista osaamisalaa. Vanhemmilla tutkinnon perusteilla tehty lähihoitajan tutkinto voi edellyttää ammattitaidon päivittämistä tietyissä tutkinnon osissa osaamisalaopintojen lisäksi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kutsumme sinut haastatteluun 3.6.2020. Otamme yhteyttä vain niihin hakukelpoisiin hakijoihin, jotka ovat liittäneet hakemukseensa opintosuoritusotteen tai tutkintotodistuksen aiemmin suoritetuista sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnoista.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/