Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Ikääntyvien hoito ja kuntoutus osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla muun muassa kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä, vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

– ohjata ja tukea ikääntyvää tai muistisairasta ihmistä hänen päivittäisissä toiminnoissaan ja omaa elämää koskevassa päätöksenteossa
– tukea ikääntyvän tai muistisairaan osallisuutta yhdessä hänen läheistensä ja yhteistyöverkostojensa kanssa
– suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyvän tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää sekä kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua
– ohjata ikääntyviä ja muistisairaita sekä heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä sekä terveiden elintapojen omaksumisessa
– käyttää työssään kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä
– huomioida asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen
– edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää
– kehittää omaa ammattitaitoaan ja ikääntyvien hoitoa ja kuntoutusta

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskelemassa parhaillaan toisessa oppilaitoksessa ja lähihoitajaopinnoistasi puuttuu osaamisalaopinnot. Voit hakea, jos olet jo suorittanut kaikki ammatilliset perusopinnot ja tehnyt myös mahdolliset yhteiset opinnot. Myös valmiit lähihoitajat voivat hakea suorittamaan toista osaamisalaa. Vanhemmilla tutkinnon perusteilla tehty lähihoitajan tutkinto voi edellyttää ammattitaidon päivittämistä tietyissä tutkinnon osissa osaamisalaopintojen lisäksi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kutsumme sinut haastatteluun 1.6.2020. Otamme yhteyttä vain niihin hakukelpoisiin hakijoihin, jotka ovat liittäneet hakemukseensa opintosuoritusotteen tai tutkintotodistuksen aiemmin suoritetuista sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnoista.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/