Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, Nuoriso- ja yhteisöohjaaja opinnot työvaltaisesti, Jatkuva haku

Tietoa koulutuksesta

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja ohjaa ja tukee asiakkaiden hyvinvointia. Hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa toimintaa eri-ikäisille sekä työskentelee monialaisissa verkostoissa. Opiskelussa keskeisessä osassa ovat ohjaus ja ohjauksen erilaiset menetelmät, ihmisen kasvuun ja kehitykseen perehtyminen, asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ohjaaminen.

Opinnot tapahtuvat työvaltaisesti eli opiskelet pääsääntöisesti alan työpaikoissa, joissa sinua ohjaa alan ammattilainen ja opettaja. Osa opinnoista tapahtuu oppilaitoksessa tai verkko-opintoina.Yksilöllinen suunnitelma tehdään aina yhdessä opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskeluaika on keskimäärin 2½ vuotta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaihtaa alaa, olet töissä ilman tutkintoa tai opintosi ovat jääneet kesken.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen Suomen Diakoniaopistoon. Pääsykoe sisältää infon, haastattelun sekä mahdollisen kielikokeen. Pääsykoe järjestetään 29.7.2020. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä. Toteutamme haastattelut WhatsApp-videopuhelulla. Tiedotamme muista järjestelyistä myöhemmin.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Kaikki opiskelu- ja työtodistukset tulee liittää hakemukseen tai lähettää sähköisesti osoitteseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Tämä koulutus on suunniteltu toteutettavaksi 28 uudella opiskelijalla.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu