Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Jatkuva haku

Tietoa koulutuksesta

Opinnot toteutetaan kahdellla eri tavalla. Oppilaitos päättää, kumpaan totetuukseen sinut voidaan valita opiskelijaksi.

1. Opiskelu voi toteutua työvaltaisesti eli opiskelet pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa, joissa sinua ohjaa alan ammattilainen ja opettaja. Osa opinnoista tapahtuu oppilaitoksessa tai verkko-opintoina, päivät tarkentuvat opintojen edetessä. Yksilöllinen suunnitelma tehdään aina yhdessä opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskeluaika on keskimäärin 2 vuotta, mutta aiemman osaamisen tai koulutustaustan mukaisesti henkilökohtainen opintoaika voi olla 1½-2½ vuotta.

2. Opinnot voi suorittaa opiskelemalla 3-vuotisessa lähihoitajakoulutuksessa, jossa opinnot suoritetaan ensisijaisesti oppilaitoksessa toteutettavassa lähiopetuksessa. Myös näihin opintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Näihin opintoihin voi tulla opiskelijaksi, jos olet suorittanut peruskoulun, eikä sinulla ole vielä toisen asteen tutkintoa (ammatillinen tutkinto/lukio).

Koulutus antaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän elämäntilanteissaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä lähihoitajana esimerkiksi, palvelukodeissa, kuntoutusyksiköissä, kotipalvelussa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Meillä voi valita seuraavia osaamisaloja:
– Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
– Sairaanhoito ja huolenpito
– Vammaistyö
– Mielenterveys- ja päihdetyö
– Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat tehdä arvokasta työtä sosiaali- ja terveysalalla ja haluat opiskella työvaltaisesti. Kanssasi opiskelee myös oppisopimusopiskelijoita ja voit vaihtaa koulutusmuotoa oppisopimukseen opintojen edetessä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen Pääsykoe sisältää haastattelun sekä mahdollisen kielikokeen. Pääsykoe järjestetään 30.7.2020. Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä. Haastattelut tehdään WhatsApp-videopuheluiden avulla. Kielikokeeseen osallistuvat saavat erilliset ohjeet etäkielikokeesta sähköpostilla.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu