Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Vammaistyön osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Vammaistyön osaamisalan opinnot suorittanut voi toimia lähihoitajana vammaisten perushoito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä avohuollon yksiköissä, tuetussa asumisessa, laitoksissa, asiakkaan kotona sekä päivä- ja perhehoidossa.

Vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa mm.

– keskeiset hoito- ja huolenpitotyön taidot
– hyödyntää tietojaan vammautumisen muodoista ja syistä, lisävammoista ja sairauksista
– kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa hänet mukaan asiakkaan omaa hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta koskevaan päätöksentekoon
– ohjata ja tukea yksilöllisessä tai ryhmämuotoisessa asumisessa ja auttaa asiakasta ruokailuun, ravitsemukseen, asento- ja liikehoitoon sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa
– laatia hoito- ja palvelusuunnitelman arvioiden asiakkaan avun tarvetta ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa
– tukea asiakkaan kuntoutumista
– ohjata apuvälineiden hankinnassa ja käytössä sekä käyttää puhetta tukevia ja korvaavia viestintämenetelmiä
– soveltaa tietojaan oppimisvaikeuksista ja erityisopetuksesta
– tukea asiakasta työllistymisessä tai suoriutumaan tuetussa ja ohjatussa työssä
– annostella ja antaa lääkkeitä ohjeiden mukaan ja opastaa asiakasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskelemassa parhaillaan toisessa oppilaitoksessa ja lähihoitajaopinnoistasi puuttuu osaamisalaopinnot. Voit hakea, jos olet jo suorittanut kaikki ammatilliset perusopinnot ja tehnyt myös mahdolliset yhteiset opinnot. Myös valmiit lähihoitajat voivat hakea suorittamaan toista osaamisalaa. Vanhemmilla tutkinnon perusteilla tehty lähihoitajan tutkinto voi edellyttää ammattitaidon päivittämistä tietyissä tutkinnon osissa osaamisalaopintojen lisäksi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kutsumme sinut haastatteluun 28.11.2019. Otamme yhteyttä vain niihin hakukelpoisiin hakijoihin, jotka ovat liittäneet hakemukseensa opintosuoritusotteen tai tutkintotodistuksen aiemmin suoritetuista sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnoista.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/