Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksena

Tietoa koulutuksesta

Kehitä erityisosaamista vaativaan hoito- ja ohjaustyöhön sekä asiantuntijatehtäviin mielenterveys- ja päihdetyössä!

Koulutuksen aihepiirejä ovat
– mielenterveyden häiriöt, diagnostiset oireet ja vaativat asiakastilanteet
– oikeuspsykiatria- ja eettiset kysymykset, erilaiset tulkintatavat
– miten tunnistaa ja ennaltaehkäistä radikalisoitumista
– ajankohtaisia ja alueellisia haasteita poliisin, nuorisotyön ja sosiaalityön näkökulmasta

– ammatillinen vuorovaikutus erityistilanteissa
– toiminnalliset, yhteisölliset, yksilölliset ja digitaaliset menetelmät

Luennoitsijoina on käytetty mm. psykiatrian erikoislääkäriä, oikeuspsykiatria, lastenpsykiatria, radikalisaatiotyön asiantuntijaa, kokemusasiantuntijoita sekä päihde- ja mielenterveystyön asiantuntijoita.

Koulutus sisältää yhteensä 10 lähiopetuspäivää, jotka ovat alustavasti:

18.2.-19.2.2020
17.3.2020
21.4.-22.4.2020
1.-2.9.2020
13.10.2020
3.-4.11.2020

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on opiskelijalle maksuton.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lehtori Saila Lempiäinen
040 3526 353
saila.lempiainen@sdo.fi

Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse ma-to klo 12-16: 050 578 1341
sähköposti info@sdo.fi