Neuropsykiatrinen valmentaja, Neuropsykiatriset erikoisopinnot

Tietoa koulutuksesta

Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja on saanut koulutuspalautteissa arvosanan 4,7/5.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja se on laajuudeltaan 700 h.
Työskentelytapoja ovat asiantuntijaluennot, reflektiot, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely ja case-työnohjaus.

Lähiopetuspäiviä on kaksi kuukaudessa (10 pv + 1 pv):
Aloitus ennakkotehtävällä syyskuussa
22.-23.10.2019
25.-26.11.2019
7.-8.1.2020
9.1.2020 Työnohjauspäivä (Wellmind Terveys Oy, Isokatu 19A, Oulu)
10.-11.2.2020
26.-27.3.2020

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Kustannukset opiskelijalle

1430 euroa/henkilö (sis. alv 0%).

Tarvitsetko lisätietoja?

Pääkouluttaja Anne Andersson, puh. 044 7007997, Wellmind Terveys Oy, anne.andersson@wellmind.fi.

Asiakkuuspäällikkö Sari Heinikoski, puh. 050 3125656, Suomen Diakoniaopisto, sari.heinikoski@sdo.fi.