Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, Ihonhoidon osaamisala, kosmetologi tai Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja, Jatkuva haku

Tietoa koulutuksesta

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Opiskelun aikana voit valita yhden osaamisalan:
– Hius‐ ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
– Ihon hoidon osaamisala, kosmetologi

Iltaryhmässä opiskelusta:
Opetusta on aina ma-to klo 16.30-20.30. Opetus on hyvin käytäntöpainotteista, joten läsnäolo tunneilla on välttämätön käden taitojen oppimiseksi. Myös kosmetiikkaneuvojaksi suuntaava oppii tietyt ihon perushoidot. Osaamisen karttuessa opiskeluun kuuluu työskentely oppilaitoksen Tähtipajassa, jossa tehdään hoitoja maksaville asiakkaille; myös tämä tapahtuu samoina kellonaikoina. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan näiden aikojen ulkopuolella opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaihtaa alaa, olet töissä ilman tutkintoa tai opintosi ovat jääneet kesken.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen Suomen Diakoniaopiston Helsingin Alppikadun (SKY-Opisto) kampukselle osoitteeseen Alppikatu 2 A, 00530 Helsinki. Pääsykoe sisältää infon, haastattelun sekä mahdollisen kielikokeen ja matematiikkatestin. Pääsykoe järjestetään 12.11.2019 . Saat kutsun yhteen pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Niille hakijoille, joilla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, vastaavaa oikeaksi todistettua peruskoulun todistusta tai ylemmän koulutusasteen todistusta, järjestetään myös matemaattisten taitojen testi. Matematiikan testiä ei tarvitse tehdä, jos ammatilliseen perustutkintoon hakevalla on virallisella kääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännetty peruskoulun tai vastaavan koulun päättötodistus tai ylemmän koulutusasteen todistus. Kaikki todistukset tulee liittää hakemukseen tai lähettää sähköisesti osoitteseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Tämä koulutus on suunniteltu toteutettavaksi 20 uudella opiskelijalla.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee työvaatteiden ja -välineiden, sekä kahden oppikirjan hankkimisesta. Työvaatteet ja oppikirjat, sekä työvälineet jäävät opiskelijan omiksi ja hyvin huollettuna työvälineillä voi tehdä työtä vuosien ajan.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/