Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Jatkuva haku, Maahanmuuttajille

Tietoa koulutuksesta

Koulutus antaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän elämäntilanteissaan. Valmistumisen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi päiväkodeissa, palvelukodeissa, kuntoutusyksiköissä, kotipalvelussa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Opiskeluaika on noin 2,5 vuotta. Opiskelu voi sisältää ammatilliseen perustutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi myös oppimisvalmiusopintoja, kuten suomen kieltä, matematiikkaa ja tietotekniikkaa.

Meillä voi valita seuraavia osaamisaloja:
– lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
– mielenterveys- ja päihdetyö
– sairaanhoito ja huolenpito
– ikääntyvien hoito ja kuntoutus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitovaatimus on B1.1.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeeseen Suomen Diakoniaopiston Lahden kampukselle osoitteeseen Vuorikatu 4, 15110 Lahti. Pääsykoe sisältää infon, haastattelun sekä mahdollisesti myös kielikokeen ja matematiikkatestin.
Pääsykoe järjestetään:
16.09.2019 – 27.10.2019 ajalla hakeneet: valintatilaisuus 13.11.2019
28.10.2019 – 17.11.2019 ajalla hakeneet: valintatilaisuus 25.11.2019.
Saat kutsun pääsykoepäivään sähköpostilla ja asiasta tiedon tekstiviestillä.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut myös kielikokeeseen. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1. Jos sinulla on suomalainen peruskoulun päättötodistus, YKI-todistus (kaikki osa-alueet tasolla 3) tai valtionhallinnon kielitutkinto, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Liitä kielitaidon osoittavat todistukset sähköiseen hakemukseesi hakemuksen teon yhteydessä. Todistuksen voi toimittaa myös Suomen Diakoniaopiston hakupalveluihin sähköisesti osoitteeseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Niille hakijoille, joilla ei ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta, vastaavaa oikeaksi todistettua peruskoulun todistusta tai ylemmän koulutusasteen todistusta, järjestetään myös matemaattisten taitojen testi. Matematiikan testiä ei tarvitse tehdä, jos ammatilliseen perustutkintoon hakevalla on virallisella kääntäjällä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi käännetty peruskoulun tai vastaavan koulun päättötodistus tai ylemmän koulutusasteen todistus. Kaikki todistukset tulee liittää hakemukseen tai lähettää sähköisesti osoitteseen info@sdo.fi hakuajan päättymiseen mennessä.

Tämä koulutus on suunniteltu toteutettavaksi 28 uudella opiskelijalla.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista ja opiskelumateriaaleista.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/