Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja, Jalkojenhoidon osaamisala

Tietoa koulutuksesta

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentele kuntoutuskeskuksissa, hoivakodeissa, palvelutaloissa, kotihoidossa, sairaaloissa tai yksityisenä ammatinharjoittajana.

Osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa

– työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen, lähihoitajan eettisten ohjeiden ja jalkojenhoidon suositusten mukaan
– suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan jalkojenhoitoa
– suunnitella ja edistää eri-ikäisten jalkaterveyttä
– käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja ja tuotteita jalkojen terveydenhoidossa ja lääkehoidossa
– toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisen jalkojenhoidon asiakkaan, asiakkaan avustajan ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa
– suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työyhteisön ja ammatillisen verkoston jäsenenä
– toimia vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa
– arvioida mahdollisuuksiaan toimia jalkojenhoitoyrittäjänä

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos olet opiskelemassa parhaillaan toisessa oppilaitoksessa ja lähihoitajaopinnoistasi puuttuu osaamisalaopinnot. Voit hakea, jos olet jo suorittanut kaikki ammatilliset perusopinnot ja tehnyt myös mahdolliset yhteiset opinnot. Myös valmiit lähihoitajat voivat hakea suorittamaan toista osaamisalaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kutsumme sinut haastatteluun 16.5.2019. Otamme yhteyttä vain niihin hakukelpoisiin hakijoihin, jotka ovat liittäneet hakemukseensa opintosuoritusotteen tai tutkintotodistuksen aiemmin suoritetuista sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opinnoista.

Osaamisalaryhmiin hyväksytään siirto-opiskelijoita vain, mikäli ryhmissä on tilaa.

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta kustannuksia tulee esim. työvaatteista, jalkojenhoidon välineistä ja opiskelumateriaaleista. Nämä jäävät opsikelijan omiksi ja hyvinhoidetuilla työvälineillä voi työskennellä vuosia valmistumisen jälkeen.

Tarvitsetko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa Suomen Diakoniaopiston hakupalvelut
puhelimitse: 050 578 1341
sähköpostitse: info@sdo.fi
chat: www.sdo.fi
Tarkista palveluaikamme nettisivuiltamme: https://www.sdo.fi/yhteystiedot/hakupalvelu/